Anamnese Meertalige Kinderen (AMK)

Gratis downloadbare vragenlijst

Praktisch
Auteur(s) Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Anamnese Meertalige Kinderen (AMK)
Prijs € 0,00
Extra 2006 - vragenlijst - 10 pagina's
ISBN 9789058730697
Categorie

Korte inhoud

In het diagnostische proces bij meertalige kinderen, al dan niet van allochtone afkomst, neemt de anamnese een belangrijke plaats in. De Sig-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen formuleerde een aantal kritische bedenkingen bij de vragenlijst Anamnese Meertaligheid van Mirjam Blumenthal en Manuela Julien. Dit resulteerde in een aangepast anamneseformulier waarbij de klemtoon ligt op een multidisciplinaire benadering van de problemen wat betreft de taal- en spelontwikkeling van meertalige kinderen. De vragenlijst Anamnese Meertalige Kinderen (AMK) dient om een beter zicht te krijgen op de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het taalaanbod en op de attitude van het meertalige kind en zijn ouders (of verzorgers) tegenover de verschillende talen. Verder inventariseert de lijst gegevens in verband met spel en speelgoed. De AMK is bruikbaar in de diagnostiek van verbale en non-verbale problemen van niet-schoolgaande en schoolgaande kinderen.

De anamneselijst bevat geen vragen over de medische voorgeschiedenis, mijlpalen in de ontwikkeling, medische gegevens in verband met gehoor/visus of schoolse prestaties. Het is dus enkel een aanvulling bij een (standaard) anamnese als er sprake is van meertaligheid. De AMK bevat de volgende rubrieken:

  • Algemene gegevens
  • Gegevens over de ouders
  • Gegevens over de grootouders
  • Gegevens over de thuissituatie
  • Gegevens over het taalaanbod
  • Taalbeheersing van het kind
  • Attitude van de ouders
  • Gegevens over het kind in zijn omgeving
  • Algemeen besluit

De vragen in de lijst kunnen een leidraad vormen tijdens een gesprek met de ouder(s). De hulpverlener kan de antwoorden onmiddellijk noteren of de vragenlijst samen met de ouder(s) invullen. Op die manier worden belangrijke gegevens verzameld voor een degelijke diagnostiek van verbale en non-verbale problemen van het meertalige kind. Als de ouders het geschreven Nederlands voldoende beheersen, kunnen ze de vragenlijst eventueel op voorhand invullen of een vertaalde versie gebruiken (zie verder).

Oproep tot medewerking

Om u verder op de hoogte te houden over de AMK appreciëren we het dat u hier uw contactgegevens achterlaat. Op die manier hebben de auteurs een zicht op het gebruik van de vragenlijst. Dank bij voorbaat!

Downloads

>> Vragenlijst AMK Nederlands (PDF)
>> Algemeen besluit AMK Nederlands (Word)

Sinds kort is de AMK-vragenlijst ook vertaald in het Frans, het Engels, het Spaans, het Italiaans, het Turks, het Grieks, het Sloveens en het Russisch. Deze vertaalde versies zijn hier eveneens gratis te downloaden.

>> Vragenlijst AMK Frans (PDF)
>> Vragenlijst AMK Engels (PDF)
>> Vragenlijst AMK Spaans (PDF)
>> Vragenlijst AMK Italiaans (PDF)
>> Vragenlijst AMK Turks (PDF)
>> Vragenlijst AMK Grieks (PDF)
>> Vragenlijst AMK Sloveens (PDF)
>> Vragenlijst AMK Russisch (PDF)

Enkele extra tips voor het werken met de AMK: De AMK wordt nu reeds een aantal jaren in de praktijk gebruikt. Vanuit reacties kunnen we afleiden dat de lijst binnen diverse contexten wordt aangewend om een beter beeld te krijgen van de taalsituatie waarin meertalige kinderen opgroeien. Men gebruikt de volledige lijst of enkele onderdelen. Vanuit het werkveld werden enkele aanvullende adviezen geformuleerd die moeten toelaten om de AMK nog meer doelgericht in te zetten.

>> Aanvullingen AMK (PDF)

 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140