images

Doneren

Doe een gift

Sig wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Ministerie van Cultuur (decreet socio-cultureel volwassenenwerk), maar moet zeer veel eigen middelen verwerven om de werkingskosten en de professionele werking te financieren. Uw gift is daarom altijd welkom!

Giften worden geïnvesteerd in de ondersteuning van onze totale werking. U kunt ook een specifieke bestemming aan uw gift geven (bv. de werking rond NAH, niet-aangeboren hersenletsel).

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Attesten worden opgemaakt en verstuurd in het jaar nadat uw gift werd gestort. U krijgt van Sig vzw het attest thuisbezorgd in de loop van de maand maart.

Rekeningnummer BE98 3900 9570 4093 (BBRUBEBB).

Giften in de vorm van een duo-legaat zijn ook mogelijk. De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. Meer info op www.testament.be

Wij danken u bij voorbaat!

Steunfonds Sig - Vorming NAH

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (hersenschade door een ongeval, een beroerte, een operatie, een coma, …) worden van de ene dag op de andere geconfronteerd met heel wat beperkingen waardoor zij hun oude leven niet (helemaal) meer hetzelfde is. Naast de fysieke beperkingen zijn er vaak ook andere moeilijkheden met o.a. het geheugen, planning, concentratie, energie, … Het vraagt enorm veel tijd om na de revalidatie de draad op te pikken in het gewone maatschappelijke leven. Sig wil mensen met een NAH hier zo veel mogelijk in ondersteunen.

De cursussen van Sig zijn op maat van mensen met NAH. In kleine groepen worden verschillende thema’s aangepakt. We houden rekening met specifieke aspecten zoals geheugen, vermoeidheid, planning en laten hen dit concreet toepassen. De deelnemers krijgen enerzijds inzichten mee en anderzijds wisselen zij veel ervaringen uit met lotgenoten.

Sig heeft al een aantrekkelijk, meestal gratis, aanbod voor personen met een NAH (informatiesessies, lezingen, hersenletselcafés, …). Toch willen we ons aanbod verder uitbreiden met meerdaagse cursussen zoals de NAH-fotogroep, Mindfulness, Kop Op (verwerking van NAH), … Deze cursussen kunnen écht wat betekenen in het leven van een persoon met een NAH.

De reguliere prijzen van deze cursussen zijn onbetaalbaar voor mensen met een vervangingsinkomen. Via donaties willen we deze cursussen en lotgenotencontacten aanbieden tegen zeer lage prijzen of, indien mogelijk, zelfs helemaal gratis.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Attesten worden opgemaakt en verstuurd in het jaar nadat uw gift werd gestort. U krijgt van Sig vzw het attest thuisbezorgd in de loop van de maand maart.

Wees vrij om te doneren voor dit goede doel!

Doneren kan op IBAN: BE98 3900 9570 4093 - BIC: BBRUBEBB

Vermelding: Steunfonds Sig
CONTACTEER ONS