Vormingstraject - Onderzoek en behandeling van voedingsproblemen bij jonge kinderen

Inleidende studiedag en verdiepende workshop
Theme
Spraak en taal
Type Vormingstraject
Code 147
Date(s) 21/10/2024
02/12/2024
Time 09:30h until 16:30h
Location
Price € 275,00 - € 227,00 for participants
Registration deadline 23/09/2024
Duration 12,00h
Professional training
Register
Extra info

Trefwoorden

Voedingsproblemen - jonge kinderen - onderzoek - begeleiding
 

Inhoud

Voedingsproblemen bij jonge kinderen zijn multidimensioneel en vaak complex. Er bestaan algemene richtlijnen voor begeleiding, maar een voedingsprobleem van een individueel kind in een specifiek gezin, zal telkens opnieuw met een open blik en brede focus onderzocht moeten worden.

                                                          

Tijdens de studiedag op 21 oktober bespreken we stap voor stap de ontwikkeling van de voedingsvaardigheden van het jonge kind (0 tot 6 jaar). We kaderen deze ontwikkeling vervolgens in de bredere achtergrond van enerzijds het kind in ontwikkeling en anderzijds de ouders die groeien in opvoeden. Hierbij zal duidelijk worden hoe multidimensioneel en complex voedingsproblemen kunnen zijn. We willen tijdens deze studiedag in de eerste plaats een overzichtelijk algemeen kader bieden en concrete handvatten bij de belangrijkste stappen en/of valkuilen bij het leren eten.                                        

Tijdens de verdiepende workshop op 2 december oefenen we het benaderen van voedingsproblemen: Waar en hoe beginnen aan een casus? Hoe een goede inschatting maken die leidt tot een efficiënte begeleiding?

Terwijl we samen casussen bespreken, geven we handvatten bij het vertalen van theorie naar praktijk. We oefenen het verzamelen en vervolgens selecteren van relevante gegevens via anamnese, onderzoek en observatie en we staan stil bij het formuleren van gerichte adviezen en ondersteuning. Liefst werken we met casussen waar de deelnemers vragen over hebben en die we aanvullen met interessante casussen uit de eigen werkervaring.
 

Door wie?

Julie Verfaillie

Msc. Pedagogische Wetenschappen
Msc. Logopedische Wetenschappen
Logopedist Moeder en Kind Ziekenhuis Oost-Limburg


Voor wie?

Professionelen die werken met jonge gezinnen in het bijzonder paramedici
 

Over wie?

Kinderen van 0 tot 6 jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Maximum 25 deelnemers

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS