Op weg naar participatiedoelen voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vanuit de BITOS-vragenlijsten

Het concretiseren van psycho-educatie en oudercoaching
Theme
Spraak en taal
Type Workshop
Code 162
Date(s) 06/12/2024
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 229,00 - € 183,00 for participants
Registration deadline 08/11/2024
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Trefwoorden

BITOS / TOS / samenwerking met ouders / psycho-educatie
 

Inhoud

Met een prevalentie van ongeveer 7 procent is een taalontwikkelingsstoornis (TOS) één van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen. Deze ‘onzichtbare’ stoornis heeft vaak een ernstige impact op het dagelijks functioneren en participeren van zowel de kinderen en jongeren als hun ouders. Er is wetenschappelijke evidentie dat kinderen en jongeren met een TOS vaker geconfronteerd worden met problemen op het vlak van de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.

De BITOS (Batterij Impact Taalontwikkelingsstoornissen) bevat een aantal vragenlijsten die de bredere impact van een TOS op kinderen en jongeren en hun ouders in kaart brengt. De vragenlijsten bieden concrete handvatten om met het kind/de jongere en ouders in gesprek te gaan en van hieruit gezamenlijke doelen voor psycho-educatie en oudercoaching voorop te stellen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een betere Quality of Life van zowel het kind/de jongere als de ouders.

In deze workshop gaan we dieper in op de achtergronden m.b.t. de impact van een TOS. We stellen de BITOS-vragenlijsten voor en gaan in op de wijze van afname en interpretatie aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Vanuit concrete casussen bekijken we hoe we als logopedist samen met het kind/de jongere en hun ouders tot gemeenschappelijke doelen voor psycho-educatie kunnen komen en hoe we deze concreet vertalen naar de klinische praktijk.

Let wel: De BITOS-vragenlijst is NIET inbegrepen in het inschrijvingsgeld voor deze workshop.
De BITOS kan aangekocht worden in de VVL-webshop > BITOS

Je bent niet verplicht om de BITOS aan te kopen om deze workshop kunnen mee te volgen.
 

Door wie?

Eddy Hoste werkt als logopedist-coördinator in het paramedisch centrum VIETAAL in Zingem (Kruisem). Hij heeft 35 jaar expertise in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en hun ouders. Daarnaast is hij docent in de opleiding Logopedie en audiologie van de HOGENT en is hij er ook als onderzoeker verbonden aan het onderzoekscentrum ‘Learning in Diversity’. Hij is tevens participant bij vzw CETOS.

Begga Van De Walle is voorzitter van vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen). Ze werkte meer dan 40 jaar als logopedist in het CAR Overleie (Kortrijk), met jarenlange expertise in diagnostiek en therapie bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Ze is coauteur van Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie en ‘Babbelballon, een psycho-educatief spel voor kinderen en jongeren met een TOS’ en medeontwikkelaar van het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD).

Riet Grauwels heeft ruim 40 jaar ervaring in Nederland als logopedist, stottertherapeut en ambulant dienstverlener met bijzondere expertise op vlak van TOS. Zij heeft vanuit de Koninklijke Auris-groep samen met Inge Klatte (Hogeschool Utrecht) de cursus ‘Oudergericht samenwerken in de logopedie’ met de tool box ‘Complete’ ontwikkeld.

Eddy, Begga en Riet zijn de ontwikkelaars van de BITOS.
 

Voor wie?

Deze workshop is in eerste instantie bedoeld voor logopedisten die betrokken zijn bij de diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis. Ook psychologen en orthopedagogen die bij het diagnostisch proces van TOS betrokken zijn, kunnen aansluiten.
 

Over wie?

Lagereschoolkinderen en jongeren uit het secundair onderwijs met een taalontwikkelingsstoornis en hun ouders
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Maximum 40 deelnemers

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond spraak en taal? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS