Speekselverlies bij jonge kinderen - De DRIPs in de logopedische praktijk

Theme
Spraak en taal
Type Workshop
Code 159
Date(s) 28/11/2024
Time 14:00h until 18:00h
Location Online
Price € 227,00 - € 181,00 for participants
Registration deadline 31/10/2024
Duration 4,00h
Professional training
Register
Extra info

Trefwoorden

Speekselverlies / kwijlen / jonge kinderen
 

Inhoud

Kwijlen bij jonge kinderen onder de 4 jaar komt veel voor. Logopedisten worden met enige regelmaat gevraagd een jong kind dat kwijlt te behandelen. Tot voor kort was er echter onvoldoende bekend wat als normaal beschouwd kan worden en wanneer speekselverlies als afwijkend gezien wordt en dus advisering dan wel logopedische behandeling vraagt.

De afdeling Revalidatie Logopedie-kinderen van het Radboudumc heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van speekselcontrole bij kinderen tussen 0 en 4 jaar (artikel in voorbereiding). Met de vragenlijst DRIPs (Drooling Infants and Preschoolers survey) kan de ernst en frequentie van het kwijlen in kaart gebracht worden tijdens verschillende situaties. Aan de hand van ‘kwijlcurven’ kan je een profiel opstellen van het speekselverlies van een kind en zien hoe dit kwijlen zich verhoudt tot andere kinderen van dezelfde leeftijd.

Deze online workshop wil logopedisten vertrouwd maken met de DRIPs en de daaruit voortkomende adviezen en mogelijkheden.

Dee volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Anatomie en fysiologie van speeksel en speekselklieren
  • De ontwikkeling van speekselcontrole bij normaal ontwikkelende kinderen (0 - 4 jaar) en de beïnvloedende factoren, zoals motorische activiteiten, eten - drinken en fopspeengebruik of duimzuigen
  • De voorwaarden voor optimale speekselcontrole (zoals KNO, reflux, enz.)
  • Het onderzoeken van slikken en speekselverlies, o.a. de Nijmeegse Observatielijst Lepelvoeding (NOL), Drooling Quotiënt (DQ), ernst- en frequentieschalen en de Visueel Analoge Schaal (VAS)
  • Ontwikkeling van de DRIPs en de bijbehorende curven
  • Casuïstiek: oefenen met het invullen van de DRIP en de bijbehorende P-curven
  • Casuïstiek: profiel van het speekselverlies van het kind opstellen en op basis daarvan adviezen opstellen

Het doel van deze online workshop is het leren beoordelen van speekselverlies bij jonge kinderen aan de hand van de DRIPs en het kunnen geven van logopedische adviezen op maat. Medische behandelmethoden voor ernstig speekselverlies (Botox, chirurgie en medicatie) komen in deze online workshop niet aan bod.

Ter voorbereiding op deze online workshop zorgt iedere deelnemer voor een ingevulde DRIPs door ouders van een kind tussen de 0-4 jaar. Je stelt voor jezelf een hypothese op waarom het kind speekselverlies heeft. Daarnaast beschrijf je ook de eerste twee stappen van de behandeling.

Vooraf te lezen artikel (bezorging na inschrijving): Van Hulst, K. et al. (2018) Development of the Drooling Infants and Preschoolers scale (DRIPs) and reference charts for monitoring saliva control in children aged 0-4 years.
 

Door wie?

Karen van Hulst

Sandra de Groot

Logopedisten verbonden aan de afdeling Revalidatie, sectie Logopedie-kinderen van het Radboudumc in Utrecht
 

Voor wie?

Logopedisten
 

Over wie?

Normaal ontwikkelende kinderen van 0 tot 4 jaar
 

Praktisch

Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen.

Je volgt deze online workshop via het platform Brightspace. Je krijgt op 27/11 een e-mail met een link naar de online workshop. Kreeg je op 27/11 om 14 uur nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met ons via info@sig-net.be.

Bij online vormingen vragen we om te werken met één toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. Meerdere deelnemers per toestel is niet toegestaan.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS