Begrijpend lezen beter begrijpen: van theorie naar diagnostiek en therapie

Theme
Leerstoornis
Type Studiedag
Code 136
Date(s) 03/12/2024
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 122,00 - € 105,00 for participants
Registration deadline 05/11/2024
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Niet te missen, want ...

  • "Heel goed opgebouwd, duidelijk te volgen, voldoende concrete informatie."
  • "Een studiedag die vertrekt vanuit de eigen ervaring van de spreker, en waarbij we met voldoende voorbeelden samen aan de slag gaan. Onmiddellijk toepasbaar!"
  • "Handig dat de theorie werd toepgepast op tekst en dat praktijk en theorie elkaar afwisselden."
     

Trefwoorden

Begrijpend lezen / diagnostiek / therapie / tekstbegrip
 

Inhoud

Begrijpend lezen is een sleutelvaardigheid voor het functioneren op school en daarbuiten. Tegelijk loopt het verwerven van deze vaardigheid niet bij alle kinderen van een leien dakje. Uit de peiling ‘Lezen en luisteren 2013’ van de Vlaamse overheid blijkt dat 9 % van de kinderen van de lagere school de eindtermen voor lezen niet haalt. De begrijpend leesvaardigheid neemt bovendien af (PIRLS-onderzoek, 2016). Nochtans kunnen alle kinderen beter leren begrijpend lezen.

Een effectieve aanpak impliceert dat we weten hoe begrijpend lezen tot ontwikkeling komt, welke aspecten het tekstbegrip kunnen beïnvloeden en hoe we problemen met begrijpend lezen kunnen diagnosticeren. In deze sessie gaan we op al deze topics in.

Noot: Deze studiedag is een bewerking van de vorige edities.
 

Door wie?

Christel Van Vreckem
Arteveldehogeschool Gent – Opleiding Logopedie en Audiologie

Lector en onderzoekster

Christel Van Vreckem is als lector verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie van de Arteveldehogeschool Gent voor vakken i.v.m. leerstoornissen. Ze doet praktijkgericht wetenschappelijk  onderzoek naar lezen en spellen. Ze is auteur van de Vlaamse Test Begrijpend Lezen (Van Vreckem, Desoete, De Paepe, & Van Hove, 2010), van het programma ‘Begrijpend lezen beter begrijpen: thematisch en functioneel programma’ (Van Vreckem, Axters & Linsen, 2014) voor kinderen van het 1ste leerjaar tot het begin van het secundair onderwijs en van de Vlaamse Spellingtest voor kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar (Van Vreckem & Desoete, 2016).
 

Voor wie?

We richten ons vooral naar professionele hulpverleners die individueel of met kleine groepjes kinderen werken en in hun dagelijkse praktijk kinderen behandelen die problemen hebben met begrijpend lezen.
 

Over wie?

6 tot 12 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS