Begeleiden van kinderen met leesmoeilijkheden doorheen de lagere school

Theme
Leerstoornis
Type Studiedag
Code 118
Date(s) 11/10/2024
Time 09:00h until 16:00h
Location Online
Price € 122,00 - € 105,00 for participants
Registration deadline 13/09/2024
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Niet te missen, want ...

 • "Veel nuttige handvaten en effectief materiaal. Zeker inzetbaar."
 • "Héél aangename spreker. De studiedag mocht gerust langer duren. Goede opbouw en de juiste combinatie van theorie en praktijk."
 • "Ik heb inzicht gekregen in de opbouw van het leesproces en hoe dat proces aan te pakken, en ik heb leuke spelletjes leren kennen."
   

Trefwoorden

Leesmoeilijkheden / leesproces / lezen in de lagere school
 

Inhoud

Geef toe, lezen is toch echt wel een bijzonder vreemde vaardigheid. Enkel op basis van enkele lijntjes op een blad kan ik begrijpen wat een ander me vertelt. Er vloeit heel wat water naar de zee voor een kind het lezen onder de knie krijgt. En voor veel kinderen is het geen vanzelfsprekend parcours. Alleen … niet (vlot) kunnen lezen maakt het leven niet makkelijk! In deze studiedag bekijken we hoe we de pechvogels kunnen helpen.

We gaan eerst in op de manier waarop we de moeilijkheden in kaart kunnen brengen en vooral hoe we die resultaten kunnen interpreteren. Wat zijn alarmerende signalen? Wat moeten we goed opvolgen? Wat kan nog getolereerd worden? Na dit eerste deel gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van het leesproces. Op aanvankelijk niveau hangt dat nog nauw samen met de ontwikkeling van de spellingsvaardigheid. We bekijken dat systeem met het accent op de aspecten die het lezen beïnvloeden en we verkennen in detail hoe we moeilijkheden praktisch en speels kunnen aanpakken.

Daarna volgen we de evolutie van het lezen gedurende de lagere school. In de eerste jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig blijken, zetten we als begeleiders in op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar ondersteunende maatregelen, zodat de leesproblematiek of de dyslexie het kind zo min mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.

Een greep uit de topics

 • Waar letten we op als een kind leest
 • Wat zijn de voorwaarden om tot lezen te komen
 • Hoe ondersteunen we het aanvankelijk lezen
 • En wat doen we met het technisch lezen bij de oudere kinderen?
 • Hoe pakken we teksten en boeken aan
 • Dyslexie of leesmoeilijkheden? Wat na de diagnose


Door wie?

Hilde Heuninck
Logopedist

www.hildeheuninck.be

Al meer dan 35 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.


Voor wie?

Voor logopedisten, zorgleerkrachten en taakleerkrachten (klasleerkrachten zullen veel, maar niet alle tips kunnen gebruiken)
 

Over wie?

6 tot 12 jaar
 

Praktisch

Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen.

Uurregeling van de dag:

 • 9.00 - 10.15 uur
 • pauze
 • 10.30 - 12.00 uur
 • pauze
 • 13.00 - 14.15 uur
 • pauze
 • 14.30 - 16.00 uur

ZOOM
Je volgt deze online studiedag via het platform Zoom. Je krijgt ten laatste op 10/10 een e-mail met een link naar de online studiedag en wat praktische informatie. Kreeg je op 10/10 om 14 uur nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met ons info@sig-net.be.

Bij online vormingen vragen we om te werken met één toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. Meerdere deelnemers per toestel is niet toegestaan.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond leerstoornissen? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS