Omgaan met verslaving bij NAH

Theme
Hersenletsel (NAH)
Type Workshop
Code 153
Date(s) 08/11/2024
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 281,00 - € 225,00 for participants
Registration deadline 08/10/2024
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Trefwoorden

Hersenletsel - verslaving - behandeling - begeleiding
 

Inhoud

Een aantal mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft naast het letsel een vorm van verslaving. Dit kan een alcoholverslaving zijn, een drugsverslaving of welke andere vorm dan ook. Deze verslaving kan al aanwezig zijn tijdens de periode voorafgaand aan het letsel of kan ten gevolge van het letsel ontstaan zijn. Inzicht in deze dubbele problematiek en in de manier waarop de diverse beschadigingen elkaar (mogelijk) beïnvloeden vormt de basis voor een effectieve behandeling en begeleiding.

De ernst van de beschadigingen zal veelal uitzicht op herstel wegnemen, maar door de inrichting van de omgeving en de bejegening aan te passen ontstaan vaak mogelijkheden om leefbare omstandigheden te creëren.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze workshop:

 • het verslavingsproces
 • comorbiditeitvan en interactie tussen NAH en verslaving
 • beheersing versus gedragsbeïnvloeding, o.a. aan de hand van motiverende gespreksvoering en reflectie op eigen gedrag
 • behandel-, begeleidings-, zorg- en benaderingsmogelijkheden
 • inleiding verslaving, NAH en complex gedrag

Na afloop van deze workshop...

 • herken je symptomen van verslaving
 • heb je kennis en inzicht in het verslavingsproces (cravings)
 • begrijp je de onderlinge relatie tussen verslaving en NAH beter
 • heb je meer houvast in de behandeling-, begeleiding- en bejegeningsstrategieën bij complex gedrag
 • kijk je anders naar problemen van de patiënt/cliënt, waardoor je zelf minder frustratie, machteloosheid of moeheid ervaart
 • heb je handvatten in het bespreekbaar maken van verslaving en NAH en het betrekken van naasten in het begeleidingsproces
 • ben je in joe team/organisatie in staat om bij te dragen aan een goede visie op verslaving

We organiseren deze workshop in samenwerking met AXON leertrajecten
 

Door wie?

Marion Lunshof

Marion werkt bij InteraktContour in Nederland als verpleegkundig adviseur verslaving en psychiatrie. Ze heeft jarenlang gewerkt in de verslavingszorg en in de psychiatrie.
 

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met NAH in combinatie met verslaving en hierin graag praktijkgericht aan de slag willen. Basiskennis van de gevolgen van hersenletsel is verondersteld.
 

Over wie?

18 - 65+ jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond hersenletsel (NAH)? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS