Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van kinderen en jongeren met autisme

Recente inzichten en de vertaling naar de klinische praktijk
Themes
(Psycho)motoriek
Autisme (ASS)
Type Studiedag
Code 032
Date(s) 23/05/2024
Time 09:00h until 16:00h
Location Online
Price € 122,00 - € 105,00 for participants
Registration deadline 22/05/2024
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Accreditatie Pro-Q-Kiné

  • Pediatrische kinesitherapie - Cursussen, bijscholingen en symposia: 12 punten

  • Algemeen kinesitherapeutisch: 12 punten

 

Trefwoorden

ASS / motorische problemen / fysieke activiteit
 

Inhoud

Er zijn verschillende aangrijpingspunten voor de behandeling van kinderen/jongeren met autisme. Tijdens deze online studiedag focussen we op twee aspecten die in het bijzonder relevant zijn voor de kinesitherapeutische praktijk, namelijk (1) de motorische vaardigheden/problemen van kinderen/jongeren met autisme, en (2) fysieke activiteit in deze populatie.

In de voormiddag geven we aandacht aan motorische vaardigheden/problemen van kinderen en jongeren met autisme. We geven een state of the art overzicht van de wetenschappelijke literatuur. Vanuit een ontwikkelingsoogpunt staan we stil bij de verschillende aspecten (van vroegmotorische ontwikkeling tot motorische vaardigheden). In het bijzonder belichten we assessment en diagnostiek van motorische problemen in deze specifieke populatie, waarbij we - vanuit de literatuur en klinische ervaring - de vertaalslag maken naar de klinische praktijk.

In de namiddag bespreken we verschillende aspecten van fysieke activiteit in deze populatie. We kijken hierbij breed naar fysieke activiteit en bespreken zowel de effectiviteit en mogelijkheden van bewegingsinterventies als de barrières en valkuilen voor participatie.

Het doel van deze theoretische studiedag is het aanbieden van een state of the art overzicht van de huidige wetenschappelijke literatuur met betrekking tot beide onderwerpen. Daarnaast is er aandacht voor de vertaling van deze inzichten naar de klinische praktijk.

 

Door wie?

Prof. dr. Tine Van Damme 

Als Assistant Professor verbonden aan de Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie, Departement Revalidatiewetenschappen, KU Leuven.
Als psychomotorisch kinesitherapeut verbonden aan het Expertisecentrum Autisme, UPC Z.org KU Leuven.

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00105781
https://www.researchgate.net/profile/Tine-Van-Damme
 

Voor wie?

In eerste instantie richten we ons tot kinesitherapeuten die werken met kinderen en jongeren met autisme. Ook andere profesionele hulpverleners met interesse in dit onderwerp zijn steeds welkom. We verwachten dat de deelnemers voldoende kennis hebben over de pathologie.
 

Over wie?

0 tot 18 jaar
 

Praktisch

Accreditatie bij Pro-Q-Kiné werd goedgekeurd

Uurregeling van de dag:

  • 9.00 - 10.15 uur
  • pauze
  • 10.30 - 12.00 uur
  • pauze
  • 13.00 - 14.15 uur
  • pauze
  • 14.30 - 16.00 uur

ZOOM
Je volgt deze online studiedag via het platform Zoom. Je krijgt op 22/05 een e-mail met een link naar de online studiedag en wat praktische informatie. Kreeg je op 22/05 om 14 uur nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met ons via info@sig-net.be.

Bij online vormingen vragen we om te werken met één toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. Meerdere deelnemers per toestel is niet toegestaan.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond autisme? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS