GMS - Gebarensysteem voor Morfo-Syntaxis

Theme
Spraak en taal
Type Workshop
Code 020
Date(s) 01/03/2024
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 188,00 - € 151,00 for participants
Registration deadline 29/02/2024
Duration 6,00h
Professional training

The registraton deadline for this activity has passed.

Extra info

Trefwoorden

Taalproductie / morfo-syntaxis / gebarensysteem
 

Inhoud

Personen met taalstoornissen hebben vaak moeilijkheden met morfo-syntaxis. Het GMS (gebarensysteem voor morfo-syntaxis) is het eerste gebarensysteem waarbij elk woord in een zin ondersteund kan worden met een gebaar. Door het GMS als therapeut te gebruiken creëer je een extra kanaal van informatie. De cliënt krijgt de zinsvolgorde visueel te zien aan de hand van de gebaren. De cliënt is dan in staat om volledig zelfstandig een zin te vormen met correcte morfo-syntax.

Tijdens deze workshop wordt de normale ontwikkeling van morfo-syntax kort geschetst. Nadien gaan we concreet aan de slag met het aanleren van de verschillende gebaren aan de hand van videobeelden en casuïstiek. Er is voldoende ruimte voorzien om de gebaren concreet in te oefenen.

Mogelijke doelgroepen waarbij het GMS een meerwaarde kan betekenen zijn: kinderen/jongeren met dysfasie, anderstaligen, STOS, kinderen met een vertraagde taalontwikkeling, mentale retardatie, enz. De cliënt hoeft de gebaren niet zelf uit te voeren. Goede motorische vaardigheden zijn dus niet noodzakelijk om met het GMS te werken. Visuele gerichtheid daarentegen is wel een noodzaak.                                                         

                                             

Door wie?

Leonie Vercruysse
MFC Sint-Lodewijk, Hogeschool Gent
Logopediste
 

Anaïs Ameye
MFC Sint- Lodewijk, privépraktijk
Logopediste
 

Voor wie?

Logopedisten
 

Over wie?

Kinderen/jongeren met taalstoornissen die zich uiten op het vlak van taalproductie.
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond spraak en taal? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

The registraton deadline for this activity has passed.

CONTACTEER ONS