Gezinnen begeleiden is maatwerk: drempels en kansen als samenwerking niet evident is

Theme
Werken met de context
Type Workshop
Code 026
Date(s) 15/03/2024
29/03/2024
24/05/2024
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 421,00 - € 337,00 for participants
Registration deadline 01/03/2024
Duration 18,00h
Professional training

Deze vorming is geannuleerd.

Extra info

Trefwoorden

Communicatie / multiproblem / kansarmoede / moeilijke samenwerking
 

Inhoud

Een hulpverlener handelt vaak vanuit zijn eigen referentiekader. Wanneer we in contact komen met gezinnen met een ander referentiekader, lijken die verschillen soms moeilijk te overbruggen. Daardoor kan niet alleen gesprek en overleg moeilijk zijn, maar ook andere problemen zoals geldzorgen, mobiliteitsproblemen en andere pedagogische visies kunnen de samenwerking doorkruisen.

We vertrekken van een krachtig theoretisch kader waarin de unieke maar tegelijkertijd universele relatie tussen ouders en kind uitgelegd wordt. Daarnaast verdiepen we ons in de specifieke kenmerken van deze gezinnen, krijgen we zicht op wat allemaal speelt in de keuzes die zij maken en het bijhorende gedrag dat ze stellen.

De combinatie van beide inzichten brengt ons tot een bepaalde grondhouding als hulpverlener. Die wordt aan de hand van eigen casussen uitgebreid geoefend en aangevuld met specifieke methodieken en technieken.
 

Door wie?

Klaar Hammenecker
Weerkracht
Kinderpsycholoog en familiaal bemiddelaar

Klaar heeft jarenlange ervaring als therapeut en pedagogisch coördinator van kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ze werkte 16 jaar in een MFC.
 

Voor wie?

Alle geïnteresseerde professionele hulpverleners.
 

Over wie?

n.v.t.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

Deze vorming is geannuleerd.

CONTACTEER ONS