Zo lukt het! Tien praktijktips voor goed basisonderwijs aan kinderen in kansarmoede (en alle anderen)

Theme
Algemeen
Type Studiedag
Code 055
Date(s) 25/05/2023
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 117,00 - € 101,00 for participants
Registration deadline 25/04/2023
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Trefwoorden

Ontwikkeling / leren leren / een eerlijke kans / basisonderwijs

 

Inhoud

Hoe komt het dat een aanzienlijk aantal kinderen dat opgroeit in kansarmoede een moeilijke schoolloopbaan kent? Deze vraag is het uitgangspunt van het onderzoek van onze gastspreker. Vanuit het standpunt dat het niet kan zijn dat zo'n grote groep kinderen te weinig mentale mogelijkheden zou hebben om in ons onderwijs te kunnen volgen, werden twee stappen gezet. 

De eerste stap onderzoekt, samen met mensen in kansarmoede, wat de kenmerken van opgroeien in kansarmoede zijn m.b.t. de ontwikkeling van deze kinderen. Het zijn niet de klassieke thema’s die we vanuit de media kennen, die daarop een antwoord geven. Het gaat wel over o.a. de gevolgen van stress, identiteitsontwikkeling, taalontwikkeling, enz.

De tweede stap is een onderzoek geworden naar het onderwijs dat voor deze doelgroep wel werkt. Internationale literatuur enerzijds, en een periode van lesgeven in klassen waarin het aantal kinderen in kansarmoede goed was vertegenwoordigd anderzijds, leidden tot tien praktijktips. Pre -en posttests, zowel van de interventiegroep als van een controlegroep, leerden wat werkte en wat niet. Het is geen kantlijnverhaal geworden, want de tips gaan naar de kern van het basisonderwijs.

Tijdens deze studiedag vertrekt de gastspreker van de belangrijkste ontwikkelingsproblemen die kinderen in kansarmoede ondervinden en de gevolgen ervan. Van daaruit stelt hij de tien praktijktips voor die voor deze kinderen werken, maar ook voor alle andere kinderen, zoals bleek uit het onderzoek.

 

Door wie?

Albert Janssens
CeSMOO
Vormingswerker - Onderwijzer in gewoon en buitengewoon onderwijs - Sinds 1992 vormingswerker in binnen- en buitenland - Trainer van Feuerstein (IVP), Haywood (Bright start), Greenberg (CEA) en Klein (MISC) - Auteur van verschillende boeken
 

Voor wie?

Voor iedereen die met jonge kinderen werkt in het basisonderwijs: kleuterleidsters, therapeuten, zorgcoördinatoren, directies, beleidsondersteuners, enz.
 

Over wie?

Kinderen van 3 - 12 jaar die opgroeien in kansarmoede
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib.
Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS