Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Theme
Leerstoornis
Type Studiedag
Code 031
Date(s) 03/04/2023
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 117,00 - € 101,00 for participants
Registration deadline 31/03/2023
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Trefwoorden

Leesmoeilijkheden / leesproces / lezen in de lagere school

Inhoud

Tijdens deze studiedag ligt de focus op het lezen. We gaan eerst in op de manier waarop we de moeilijkheden in kaart kunnen brengen en vooral hoe we deze resultaten kunnen interpreteren. Wat zijn alarmerende signalen? Wat moeten we goed opvolgen? Wat kan nog getolereerd worden? Na dit eerste deel gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van het leesproces. Op aanvankelijk niveau hangt dit nog nauw samen met de ontwikkeling van de spellingsvaardigheid. We bekijken dit systeem met het accent op de aspecten die het lezen beïnvloeden en we verkennen in detail hoe we moeilijkheden praktisch en speels kunnen aanpakken.

Daarna volgen we de evolutie van het lezen gedurende de lagere school. In de eerste jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig blijken, zetten we als begeleiders in op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar ondersteunende maatregelen, zodat de leesproblematiek of de dyslexie het kind zo min mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.
 

Door wie?

Hilde Heuninck
Logopedist

www.hildeheuninck.be

Al meer dan 35 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.


Voor wie?

Voor therapeuten, zorgleerkrachten en taakleerkrachten (klasleerkrachten zullen veel, maar niet alle tips kunnen gebruiken)
 

Over wie?

6 tot 12 jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond leerstoornissen? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

 

 

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS