Gezinnen begeleiden is maatwerk: drempels en kansen als samenwerking niet evident is

Theme
Werken met de context
Type Workshop
Code 073
Date(s) 21/04/2023
05/05/2023
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 304,00 - € 243,00 for participants
Registration deadline 20/04/2023
Duration 12,00h
Professional training

The registraton deadline for this activity has passed.

Extra info

 

Opgelet: deze opleiding is een herneming van de workshop "Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders: uitdagingen en kansen"

Trefwoorden

Communicatie / multiproblem / kansarmoede / moeilijke samenwerking
 

Inhoud

Een hulpverlener handelt vaak vanuit zijn eigen referentiekader. Wanneer we in contact komen met gezinnen met een ander referentiekader, dan lijken deze verschillen soms moeilijk te overbruggen. Hierdoor kan niet alleen gesprek en overleg moeilijk zijn, maar ook andere problemen zoals geldzorgen, mobiliteitsproblemen en andere pedagogische visies kunnen de samenwerking doorkruisen.

We vertrekken van een krachtig theoretisch kader waarin de unieke maar tegelijkertijd universele relatie tussen ouders en kind uitgelegd wordt. Daarnaast verdiepen we ons in de specifieke kenmerken van deze gezinnen, krijgen we zicht op wat allemaal speelt in de keuzes die zij maken en het bijhorende gedrag dat ze stellen.

De combinatie van beide inzichten brengt ons tot een bepaalde grondhouding als hulpverlener. Deze wordt aan de hand van eigen casussen uitgebreid geoefend en aangevuld met specifieke methodieken en technieken.
 

Door wie?

Klaar Hammenecker
Weerkracht
Kinderpsycholoog en familiaal bemiddelaar

Klaar heeft jarenlange ervaring als therapeut en pedagogisch coördinator van kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ze is 16 jaar werkzaam geweest in een MFC.
 

Voor wie?

Alle geïnteresseerde professionele hulpverleners.
 

Over wie?

n.v.t.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

 
Delen via social media

The registraton deadline for this activity has passed.

CONTACTEER ONS