Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM)

Theme
Spraak en taal
Type Workshop
Code 045
Date(s) 22/02/2023
18/03/2023
05/04/2023
Time 09:00h until 16:00h
09:30h until 16:30h
Location Zowel online als live
Price € 860,00 - € 688,00 for participants
Registration deadline 08/02/2023
Duration 18,00h
Professional training

Deze vorming is geannuleerd.

Extra info

Trefwoorden

Kinderen / taalontwikkeling / mee- en nadenken stimuleren / problemen oplossen
 

Inhoud

Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) is een methode gericht op het ontwikkelen en stimuleren van het denken en de taalontwikkeling. De kern van deze benadering ligt in het (denk)gesprek en het kind in zijn kracht zetten op een actieve manier. Door de dialoog als middel te gebruiken wordt aangesloten bij het natuurlijk leren.

Het doel van een DGM-gesprek is het leren begrijpen en uitdrukken van onderlinge relaties en taal-denkrelaties. Verschillende taal- en denkvaardigheden komen hierin aan bod, zoals oorzaak/gevolg-redeneren, het ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen (afhankelijk van het niveau van het individu). Het kind leert hierdoor zijn ervaringen en waarnemingen beter te organiseren, te reguleren en te ordenen.

Leerdoelen dag 1:

De deelnemer kent:

 • de theoretische onderbouw van de ontwikkeling van het brein, de denkontwikkeling, de executieve functies die daarbij aan de orde zijn en effectieve technieken om deze te stimuleren.
 • verschillende taal-denkvaardigheden (zoals oorzaak/gevolg-redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen).
 • de principes van DGM.
 • de 4 niveaus van abstractie die Blank bij het stellen van een denktaak hanteert.

De deelnemer kan:

 • denktaken opstellen uit verschillende niveaus van abstractie.
   

Leerdoelen dag 2:

De deelnemer kan:

 • selecteren voor wie DGM een geschikte methodiek is.
 • inschatten op welk denkniveau een kind functioneert.
 • de reactie van het kind analyseren.
 • adequaat inspelen op de reactie van het kind.
 • de juiste feedback geven.
 • op een juiste wijze vereenvoudigen en reguleren.

De deelnemer heeft:

 • inzicht in de relatie tussen taal-denken en andere gebieden.
   

Leerdoelen dag 3:

De deelnemer kan:

 • de verschillende taal-denkvaardigheden toepassen in een activiteit.
 • een denkgesprek voorbereiden en uitvoeren met een kind.
 • materialen bedenken en gebruiken in een activiteit.

De deelnemer heeft:

 • inzicht in het belang van creatief denken in relatie tot de taal-denkontwikkeling.

De deelnemer weet:

 • hoe (ouder)participatie is in te zetten bij DGM

Deze workshop wordt georganiserd samen met Idealogo Academy
 

Door wie?

Diana Baarda is logopedist, ontwikkelaar en illustrator met ruime ervaring in het speciaal (buitengewoon) onderwijs, KinderBehandelCentrum en ziekenhuis. Doordat ontwikkelen en illustreren bij haar hand in hand verlopen is het ontwikkelproces: bedenken, maken, uitproberen en aanpassen een continu proces op weg naar praktisch, bruikbaar en kwalitatief hoogwaardig materiaal.

Melissa Krommedam-Wiegertjes is logopedist, Master Special Educational Needs en Hogeschooldocent. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring opgedaan binnen het speciaal (buitengewoon) onderwijs, ziekenhuis en binnen de zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Melissa is werkzaam als logopedist en autismedeskundige in de vroegbehandeling van de Koninklijke Kentalis. Tevens geeft zij les aan de Opleiding Logopedie te Utrecht, Het Kentalis Leerhuis en de ideaLOGO Academy.


Voor wie?

Logopedisten en leerkrachten
 

Over wie?

3 - 12 jaar
 

Praktisch

Dag 1 en 2 zijn online (van 9 tot 16u). Dag 3 is live in Sig Gijzegem (van 9.30 tot 16.30u)

Maximum 16 deelnemers

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes op de live lesdag inbegrepen

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond spraak en taal? Neem gerust een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

Deze vorming is geannuleerd.

CONTACTEER ONS