Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen

Theme
Spraak en taal
Type Workshop
Code 209
Date(s) 07/10/2022
08/11/2022
28/11/2022
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 772,00 - € 614,00 for participants
Registration deadline 25/09/2022
Duration 18,00h
Professional training

The registraton deadline for this activity has passed.

Extra info

Trefwoorden

Onverstaanbare kinderen - fonologie - theoretisch en praktisch - methode
 

Inhoud

Hodson en Paden ontwikkelden een cyclische aanpak om ernstig onverstaanbare kinderen zo snel mogelijk verstaanbaar te leren spreken (toepasbaar in een klinische setting, maar ook in een zelfstandige praktijk of op scholen). Deze workshop gaat over onderzoek en behandeling van kinderen vanaf ongeveer tweeënhalf jaar. We starten met een gedegen theoretische achtergrond over de fonologische ontwikkeling. Daarna oefenen we de systematische analyse van de uitspraak. Met de uitkomsten daarvan leren we de juiste keuzes te maken: Welke patronen moeten aangepakt worden en welke in eerste instantie nog niet? We besteden ruim aandacht aan de opzet en de praktische uitwerking van de behandeling. We bespreken het belang van de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn gezien de relatie ervan met lees- en spellingproblemen. Ten slotte bespreken we de verschillen en overeenkomsten met enkele andere behandelmethoden.

Deze driedaagse workshop heeft zowel theoretische als praktische kennis in petto. We maken gebruik van literatuurstudie, presentaties, videobeelden en casuïstiek. De perioden tussen de cursusdagen in zijn bedoeld voor het uitwerken van praktijkopdrachten. De begeleiders en de medecursisten geven hierop feedback. Zo passen we vanaf het begin de cyclische aanpak toe in de eigen omgeving. Het verdient dus zeker aanbeveling om hiervoor voldoende tijd te reserveren en om vooraf te overwegen welke kinderen uit de praktijk als casus kunnen dienen.

Kennis van fonologische en articulatorische terminologieën is noodzakelijk.
Praktijkervaring is een absolute vereiste. Niet voor studenten dus!
 

Door wie?

Imma van de Wijer-Muris
Logopedist

Yvonne Draaisma
Privépraktijk in Valkenburg (NL)
Logopedist

Beide gastsprekers hebben veel ervaring met fonologische behandelmethoden.
Sinds 2000 verzorgen ze nascholing over de cyclische aanpak van Hodson & Paden.
 

Voor wie?

Logopedisten die werken met jonge en/of verstandelijk beperkte kinderen.
 

Over wie?

0 tot 6 jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

 
Delen via social media

The registraton deadline for this activity has passed.

CONTACTEER ONS