Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD

Theme
ADHD
Type Workshop
Code 181
Date(s) 01/12/2022
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 158,00 - € 127,00 for participants
Registration deadline 30/11/2022
Duration 6,00h
Professional training

The registraton deadline for this activity has passed.

Extra info

Trefwoorden

Onderwijs - opvoedingsondersteuning - ADHD - gedrag
 

Inhoud

Omgaan met het gedrag van kinderen met ADHD kan een hele uitdaging zijn. We staan stil bij wat ‘moeilijk gedrag’ is. Hierbij kaderen we het gedrag vanuit de problematiek ADHD. We zoomen o.a. in op wat ADHD is, wat de risicofactoren zijn om ADHD te ontwikkelen, diagnose en behandeling. Verder bieden we handvatten in het omgaan met moeilijk gedrag bij deze kinderen, vanuit een gedragstherapeutisch kader.

Ook het ondersteunen van de omgeving van kinderen met ADHD is een thema. We gaan in op ervaringen van de deelnemers en wat kan helpen in het ondersteunen van ouders en leerkrachten in het omgaan met een kind met ADHD.

Deelnemers leren doorheen de dag anders te kijken naar moeilijk gedrag bij kinderen met ADHD, hoe ze kunnen anticiperen op moeilijke situaties en hoe ze kunnen reageren op moeilijk gedrag.

Tijdens deze workshop trachten we algemene theorie over ADHD en de aanpak ervan mee te geven, alsook in te gaan op concrete situaties, vragen, succesverhalen en moeilijkheden aangebracht door de groep. De dag is interactief opgebouwd met theorie, concreet filmmateriaal en enkele oefeningen.
 

Door wie?

Marjo Helsen

centrum ZitStil (www.zitstil.be)
Psycholoog

Marjo Helsen werkt op centrum ZitStil vooral met jonge kinderen. Zij geeft er o.a. oudertrainingen, vormingen voor leerkrachten, opvoeders, jeugdmonitoren,  enz.


Voor wie?

Psychologen, orthopedagogen, opvoeders, logopedisten, enz.
 

Over wie?

6 - 12 jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Minimum 13, maximum 14 deelnemers

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond ADHD? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib.
Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

 

 
Delen via social media

The registraton deadline for this activity has passed.

CONTACTEER ONS