Selectief mutisme, handvatten bij extreme praatangst

Advies, ondersteuning en begeleiding aan ouders, school en therapeuten
Theme
Geestelijke gezondheid
Type Studiedag
Code 183
Date(s) 02/11/2022
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 106,00 - € 91,00 for participants
Registration deadline 27/10/2022
Duration 6,00h
Professional training

The registraton deadline for this activity has passed.

Extra info

Trefwoorden

Extreme praatangst - selectief mutisme - ondersteuning en begeleiding
 

Inhoud

We behandelen tijdens deze studiedag op een genuanceerde manier wat selectief mutisme inhoudt aan de hand van drie grote luiken.

In een eerste luik leer je de verschillende uitingsvormen, oorzaken en secundaire problematieken kennen, zodat je selectief mutisme tijdig leert herkennen. Er gaat bijkomend aandacht naar comorbiditeit bij selectief mutisme, waaronder de dubbeldiagnose met autisme en differentiële diagnostiek. Het belang van kwalitatief onderzoek en een polyvalente probleemanalyse komt aan bod.

In het tweede luik gaan we kort in op de therapie bij selectief mutisme. Je leert tijdens deze vorming niet hoe je een kind met selectief mutisme kan begeleiden, maar wel hoe je een geschikte therapeut kan vinden voor de behandeling en met welke keuzecriteria je best rekening houdt. We staan stil bij de verschillende stappen in de behandeling en accentverschillen tussen behandelingsprogramma’s (cognitief gedragstherapeutische methodieken, begeleiding ouders en leerkrachten, enz.).

In het laatste deel van de studiedag wordt de brug naar de schoolcontext gelegd en ligt de focus op tijdelijke en redelijke aanpassingen op school, de cyclus van vermijden, veiligheid en vertrouwen, duidelijkheid en voorspelbaarheid, uitleg aan klasgenoten en leerkrachten, niet-verbale en onrechtstreekse communicatie, het gebruik van een‘ communicatieboekje’, enz.

Het wordt een interactieve studiedag met in de voormiddag vooral theoretische achtergrond. Na de middag is actieve participatie van de deelnemers gewenst (vragen, casusbespreking).
 

Door wie?

Goedele Vandewalle
Lic psycholoog-psychotherapeut

Goedele werkte 40 jaar in Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, jeugdafdeling, begeleiding van kinderen, ouders en leerkrachten. Ze is gespecialiseerd in kinderen met emotionele stoornissen (angststoornissen en depressies), ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD), gedragsproblemen en opvoedingsproblemen. Daarnaast is ze bestuurslid en vrijwilliger bij Vereniging Selectief Mutisme (www.selectiefmutisme.be) en begeleidster op een zomerkamp voor kinderen en jongeren met praatangst.

Katrien Stinders
logopediste- stottertherapeute

Katien is praktijkhouder van De Ladder, gespecialiseerd in stotteren, broddelen en gehoor en ervaren in spreekvrees. Ze is bestuurslid en vrijwilliger van vzw Selectief mutisme en hoofdmonitor van een zomerkamp voor kinderen en jongeren met praatangst.
 

Voor wie?

Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, ondersteuners, logopedisten, stottertherapeuten, psychologen en therapeuten.
Voorkennis is niet vereist. 
 

Over wie?

Kinderen met (een vermoeden van) selectief mutisme (3-18 jaar)
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond geestelijke gezondheid? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

The registraton deadline for this activity has passed.

CONTACTEER ONS