DYSAMIX Deel 2

Werkboek dysartrie bij volwassenen
Auteur Frank Paemeleire, Liesbet Desmet, An Savonet en Griet Van Beneden
Prijs € 259,00
Extra 430 pagina's
ISBN 9789058730916
Categorie Hersenletsel (NAH)
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

De MIX-reeks komt tegemoet aan de vraag vanuit het werkveld naar onderbouwd en concreet oefenmateriaal voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Eind 2011 is een nieuwe titel verschenen: DYSAMIX, een werkboek voor de behandeling van dysartrie bij volwassenen.

Het werkboek DYSAMIX wordt (gezien zijn omvang) in twee delen uitgegeven. Het eerste deel verschijnt eind 2011 en bestaat uit een theoretische kader, een deel met basistechnieken en concreet uitgewerkte oefeningen voor personen met normale tot licht gestoorde spraakverstaanbaarheid. In het tweede deel, dat eind 2012 is verschenen, zijn oefeningen opgenomen voor personen met een matig tot ernstig gestoorde spraakverstaanbaarheid en voor oraal-motorische training.

>> Voorbeeldoefeningen op www.mixreeks.be 

Bij het ontwikkelen van de methodieken en oefeningen werden volgende vier basisconcepten gebruikt: (1) het ICF-model als algemene rode draad, (2) gebruik van functioneel oefenmateriaal, (3) selectie van de oefeningen is gebaseerd op reviews en evidence based richtlijnen, en (4) de principes van motorisch leren werden bij de opbouw van de oefeningen geïmplementeerd.

In deel 2 van DYSAMIX zijn o.a. de volgende onderwerpen uitgewerkt:

 • spreekadvies inslijpen
 • afbouwen van behandeling en stimuleren zelfstandig oefenen
 • behandeling bij degeneratieve ziektebeelden
 • methodiek stemplooiverlamming (70 pagina’s)
 • informatiefolders per ernstgraad
 • prosodie-oefeningen (stem verheffen, nadruk leggen, contrasterende klemtonen, ...)
 • spreektempo verlagen met gebruik hulpmiddelen
 • palatale heffer
 • functionele spraakverstaanbaarheidsoefeningen (op woordniveau)
 • perceptuele training van de luisteraar
 • ondersteund communiceren bij dysartrie (70 pagina’s)
 • minimale woordparen
 • oraal-motorische training (+ videokanaal)
 • energiesparend spreken
 • trefwoordenlijst voor DYSAMIX deel 1 en deel 2


In de MIX-reeks zijn eerder verschenen:

>> ANOMIX: werkboek woordvindingsproblemen
>> FOCUMIX: werkboek aandachtsproblemen bij volwassenen
>> FRONTOMIX: werkboek executieve stoornissen bij volwassenen
>> DYSAMIX Deel 1: werkboek dysartrie bij volwassenen
>> GLOBAMIX Deel 1: Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie

 

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS