Uit één stuk

Oefenpakket samengestelde woorden op woord- en zinsniveau
Auteur Marianne Haesevoets, Hilde Vandistel en Yvette Vrolix (KIDS-Hasselt)
Prijs € 29,00
Extra 200 pagina's
ISBN 9789058730824
Categorie Spraak en taal
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

De bundel 'Uit één stuk: oefenpakket samengestelde woorden op woord- en zinsniveau' omvat ca. 200 bladzijden oefenmateriaal met samengestelde woorden. Het materiaal is oorspronkelijk bedoeld voor het trainen van gehoor en/of spraakafzien (en kan daar nog voor worden gebruikt!), maar de auteurs van KIDS Hasselt hebben het bewerkt, zodat het even goed dienst kan doen in de therapie van articulatie, technisch lezen en algemene taaluitbreiding. Er wordt een grote diversiteit aan zinnen aangeboden waarin de samengestelde woorden zijn verwerkt. Dit biedt kansen om een kindgerichte keuze te maken. Niet te missen in de logopedische behandeling!

>> voorbeeldoefening

Suggesties voor toepassingen

Articulatietraining

 • Oefenen (automatiseren) in woorden en zinnen
 • Oefenen tijdens naspreken en lezen

Woordenschat

 • Kies het woord dat past bij de gegeven omschrijving (met of zonder lijst).
 • Vul de zin aan met een woord uit de reeks.

Technisch lezen

 • Oefenen op woordniveau met structuurlijsten
 • Oefenen op zinsniveau

Begrijpend lezen

 • Vragen stellen over de zin
 • Invullen van ontbrekende woorden in de zin

Hoortraining

 • Alle oefeningen op woord- en zinsniveau zijn gebaseerd op de Luisterkubus, samengesteld in KIDS en uitgegeven door de firma MED-EL
 • Bij de hoorniveaus zijn zowel discriminatie, identificatie als interpretatie mogelijk.
 • De oefeningen kunnen in gesloten, halfopen en open set.
 • De aanbieding kan zowel met als zonder lipbeeld.

Spraakafzien

 • Bij personen met een auditieve beperking kunnen de woorden en zinnen ook louter visueel (met kijken, zonder stem) of visueel/auditief (met kijken, met stem) worden aangeboden.
BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS