Sherborne - Het Groene Boekje

Een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek
Auteur Sherborne Vereniging België
Prijs € 14,00
Extra 70 pagina's
ISBN 9789058730763
Categorie (Psycho)motoriek
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

Ontwikkelen is groeien naar vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van de eigen talenten en mogelijkheden. De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne ondersteunt en stimuleert dit proces.

Ontwikkelingsgericht werken betekent vertrekken vanuit basisvertrouwen. Pas wanneer iemand zich goed in zijn vel voelt, kan het leren beginnen. Door positief te stimuleren en vooral door succeservaringen te laten beleven, worden de basisvoorwaarden tot zelfexploratie gecreëerd en wordt faalangst vermeden. De Sherborne Bewegingspedagogiek hecht veel belang aan het parallel ontwikkelen van motorische vaardigheden en positieve relatieopbouw in ‘samen-beleefde’ momenten. Deze totaalbenadering heeft een gunstige invloed op psychomotorisch, relationeel, communicatief, sociaal en emotioneel gebied. Het werken met Sherborne betekent niet alleen voor de deelnemer één en al exploratie, maar is vaak ook voor de begeleid(st)er een hele zelfontdekking.

Het Groene Boekje laat je kennismaken met de Sherborne Bewegingspedagogiek. Naast de achtergrond en filosofie van de methode worden tips en adviezen gegeven wat betreft begeleidingsstijl en het observeren tijdens bewegingsmomenten. Het meest inspirerende in dit werk zijn de talloze beschrijvingen van bewegingsspelen, die telkens worden voorzien van illustraties, randbemerkingen en suggesties.

Zowel voor de beginner als voor de ervaren ‘Sherborner’ is dit Groene Boekje een niet te missen leidraad en een mogelijke aanzet tot verdere vorming.

Behalve dit boekje heeft Sig nog materiaal over Sherborne:

>> Sherborne: inleiding in de bewegingspedagogiek (DVD): een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek
>> Sherborne in het basisonderwijs (DVD) : Sherborne in kleuter- en lager onderwijs: Groot en klein spelen samen
>> Sherborne bij volwassenen met een handicap (DVD): Toepassing van de bewegingspedagogiek bij verstandelijke beperkingen
 

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS