Signaal Digitaal - 2022-3 (artikel)

De meerwaarde van ICF voor de ambulante revalidatiesector. Een onderzoek van het ICF-Lab.
Auteur Jolien Veys
Prijs € 0,00
Extra 5 pagina's
ISBN ISSN 07786026
Categorie ICF
Delen op sociale media
Korte inhoud

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), ontwikkeld door de World Health Organisation (WHO), is een opkomend kader in de ruime sector van welzijn, gezondheid, onderwijs en tewerkstelling (Ten Napel & de Kleijn-Vrankrijker, 2018). De ICF biedt ondersteuning om het functioneren van een persoon vanuit een holistische, biopsycho-sociale blik in kaart te brengen. Howest gelooft in de krachten van ICF en ontwikkelt sinds maart 2014 het ICF-Lab, een expertise- en vormingscentrum dat zich op drie centrale pijlers richt: onderwijs, onderzoek en werkveld.

Het ICF-Lab deed in de periode 2014-2016 een verkennend onderzoek naar de implementatie van ICF in de CAR-sector (Veys & Desnerck, 2017; Veys, Desnerck & Mestdagh, 2017). Van 2019 tot 2022 deed het ICF-Lab een tweede onderzoek waarbij volgende sectoren betrokken werden: de ambulante revalidatiesector (CAR), CLB-sector, revalidatiediensten in algemene en universitaire ziekenhuizen, VDAB en Gespe-cialiseerd Team Bemiddeling (GTB), alsook de maatwerkbedrijven (Veys, 2022). In dit onder-zoek brachten we in kaart hoe de verschillende sectoren gebruik maken van ICF, hoe ze hier naartoe kijken en welke noden ze ervaren.

Het ICF-Lab formuleerde samen met het ICF-Platform en de betrokken sectoren antwoorden op de ervaren noden. Bedoeling is op zoek te gaan naar hoe de ICF-werking binnen diverse sectoren verder vorm gegeven kan worden en hoe sectoren van elkaar kunnen leren.

Dit artikel focust op de sector van de CAR en biedt een antwoord op de volgende vragen:
• Waarom maakt de sector gebruik van ICF? Welke meerwaarde biedt ICF voor de sector?
• Welke verbeterpunten zijn er en welke toekomstplannen leven er in de sector?

 

> Download hier gratis het artikel

Delen op sociale media
CONTACTEER ONS