Omgaan met kinderen die moeilijk doen in de klas

Code 13
Thema
ADHD
Code 13
Wanneer 05/03/2014
Uur 09:00u tot 16:30u
Waar Wonderwijs
Prijs € 66,00 - € 55,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 27/02/2014
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Inhoud

We mogen zeggen dat het probleemgedrag in de klas de voorbije jaren is toegenomen. Er even bij stilstaan wat we eraan kunnen doen, is dan ook geen overbodige luxe. Deze studiedag biedt de kans om vanuit drie verschillende aspecten over het probleemgedrag na te denken.

De eerste vraag die wordt gesteld is waarom kinderen probleemgedrag stellen. Deze vraag is belangrijk omdat probleemgedrag het symptoom is van een dieperliggend probleem. Alleen door ons voor dat dieperliggende probleem open te stellen, kunnen we de juiste acties inschakelen om het probleemgedrag te vermijden. Oude en nieuwe kaders komen aan bod.

Vervolgens staan we stil bij het belangrijkste aspect om een oplossing te bieden aan het probleem: preventie. De vijf pijlers van Patterson worden gekoppeld aan de preventiepiramide van Deklerck. We onderzoeken hoe wij het doen in onze praktijk.

In een derde deel gaan we in op straffen en belonen. Na een definitie worden valkuilen besproken en tips gegeven.

NOOT
Deze studiedag is een herwerking van ‘Werken in (klas)groep met kinderen die moeilijk doen’ (workshop op 9 en 10 mei 2011).

Begeleiding

Albert Janssens werkte zeven jaar als onderwijzer in het buitengewoon lager onderwijs type 3 en zeven jaar in het buitengewoon secundair onderwijs. De doelgroep bestond telkens uit leerlingen die ernstig probleemgedrag stelden. Sinds 2001 geeft hij hierover pedagogische studiedagen in binnen- en buitenland.

Doelgroep

De studiedag richt zich in de eerste plaats tot therapeuten, zorgcoördinatoren en leerkrachten die met groepen werken.
 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS