Symposium INSIGT: Games in de hulpverlening?!

Code 071 - Met game beurs!
Thema
Algemeen
Code 071
Wanneer 19/05/2015
Uur 09:00u tot 17:00u
Waar The Level (Howest) Kortrijk
Prijs € 115,00 - € 100,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 17/05/2015
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Inhoud

Computerspelletjes of ‘games’ deden jaren geleden al hun intrede in de samenleving. Toch bekijken heel wat mensen het gebruik en de steile opkomst ervan met ambivalente gevoelens. Tegenwoordig worden games ook meer en meer gebruikt als therapeutisch instrument. Het medium trekt namelijk om verschillende redenen de aandacht. Allereerst plaatsen games het kind of de jongere in een actieve leerrol. Verder is het een methode om thema’s op een laagdrempelige manier in hun leefwereld aan te bieden. Ten slotte zorgt het aanbrengen van inhoud via games voor meer betrokkenheid, motivatie en engagement.

Maar welke educatieve/therapeutische games zijn er nu zoal? Wat zijn de effecten van het gebruik van games in de klas, de zorg- of hulpverlening? Zijn ze bruikbaar bij verschillende doelgroepen (bv. dyslexie, ADHD of ASS)? Maakt het spelen van games (toch al) kwetsbare kinderen en jongeren nog gevoeliger voor incorrecte wereld- en zelfbeelden, slechte copingvaardigheden en beperkte sociale contacten? Wat zijn de neurologische effecten van het spelen van games en moeten we alert zijn voor verslaving, epilepsie en andere problemen?

De verschillende gastsprekers gaan in op deze vragen. We proberen zoveel mogelijk licht te werpen op de beide kanten van de medaille, zodat deelnemers een vollediger beeld krijgen van de voor- en nadelen van games als therapeutisch instrument.

We hopen u te verwelkomen op dinsdag 19 mei 2015 in The Level (Howest) te Kortrijk.
 

Programma

   8.30  Onthaal

   9.00  Welkom

   9.15  Inleiding
             Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter

   9.30  Games en maatschappij: een kritische beschouwing van het effectendiscours
             Prof. dr. Jan Van Looy, iMinds & MICT, Universiteit Gent

10.30  Pauze

11.00  Games als therapeutisch instrument: 
             de effecten van een game-based cognitieve training en een serious game
             Prof. dr. Saskia Van der Oord, KU Leuven & U Amsterdam

12.15  Evidence based game design
             Geoffrey Hamon, coördinator onderzoek Digital Arts & Entertainment, HoWest

12.30  Lunch en game beurs

14.00  Waarom en hoe games het brein aanspreken
             Prof. dr. Evert Thiery, Universiteit Gent

15.15  Pauze

15.45  Ouderbegeleiding: hoe gaan we thuis om met games?
             Dr. Eric Schoentjes, UZ Gent

17.00  Slotwoord 
             Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter 
 

Praktisch

  • Verzorgde broodjeslunch en documentatiemap in deelnameprijs inbegrepen
  • Wie hiervoor in aanmerking komt, kan voor dit symposium gebruikmaken van de KMO-portefeuille.
  • Accreditering is aangevraagd


Met de steun van


 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS