Intervisiewerkgroep voor diensthoofden/coördinatoren en/of directieteams (inclusief directie) Leiding geven in de CAR

Datum nog te bepalen
Thema
Algemeen
Code 419
Wanneer
Uur
Waar
Prijs € 119,00 - € 72,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 18/10/2021
Aantal uren vorming 15,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Doelstelling

 • Elkaar helpen om tot nieuwe inzichten, perspectieven en gedragsveranderingen te komen op concreet niveau, adviesniveau en reflectieniveau
 • Topics bespreken die eigen zijn aan de functies van diensthoofd en coördinator of aan de werking van een directieteam en gericht op eigen groei

 

Werkwijze

De werkgroepcoördinator zorgt voor procesmatige ondersteuning van het leren van elkaar en ondersteunt ook het probleemoplossend vermogen van de groep. Hij is geen inhoudelijk expert. Het gaat niet over supervisie. De input komt van de deelnemers, bedoeling is te leren van elkaar

Vertrekkend van een basisstructuur:

 • situering van de casus/probleeminventarisatie;
 • vragenronde/analysefase;
 • probleemdefinitie/herformuleren van de vraag;
 • adviesronde;
 • actie van de aanbrenger;
 • bespreking in de groep.

Deze basisstructuur kan nog ondersteund worden door specifieke methoden of oefeningen.

 • vooraf wordt een agenda afgesproken;
 • er kan een korte ronde per bijeenkomst georganiseerd worden voor acute vragen.

 

Werkgroepcoördinator

Steven Wellekens, psycholoog, CAR Aalst

 

Praktische informatie

 • 5 bijeenkomsten van een halve dag (9.30 – 12.30 )
 • max. 12 deelnemers (één deelnemer per CAR, als er meer interesse is, gelieve contact op te nemen met vanessa.de.grauwe@sig-net.be)
 • de voorkeur gaat naar live bijeenkomsten
 • de eerste datum wordt met een doodle bepaald, de andere data worden met de groep afgesproken tijdens de eerste bijeenkomst
 • deelnameprijs : 72 euro voor participanten, 119 euro voor niet-participant

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS