Het biopsychosociaal model en ICF in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag

Thema
ICF
Code 124
Wanneer 22/10/2021
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 104,00 - € 89,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 20/10/2021
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
INSCHRIJVEN PRINT
Extra info

Trefwoorden

Biopsychosociaal redeneren / beeldvormend/diagnostisch kader / ICF
 

Inhoud

Het uitgangspunt van het biopsychosociaal model (BPS-model) is het menselijk functioneren als een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Handicap is niet enkel een persoonsgebonden, lichamelijk of mentaal probleem, maar de mate waarin iemand dingen kan doen (activiteiten) en kan meedoen in de samenleving (participatie) hangt ook af van omgevingsfactoren, bv. de ondersteuning door mensen of middelen, en van persoonlijke factoren, bv. hoe men zelf zijn probleem ervaart. Met de ICF kan je dit op een heldere en eenvormige wijze in kaart brengen.

De ICF is de vertaling van de in 2001 gelanceerde International Classification of Functioning, Disability & Health van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vervangt de International Classification of Disability, Impairment and Handicap (ICIDH). ICF biedt een kader om een omvattende beschrijving te geven van het functioneren van een persoon. ICF biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en denkkader dat bruikbaar is voor al wie werkt met mensen en dit in diverse werkvelden zoals gezondheidszorg, onderwijs, revalidatie, wetenschappelijk onderzoek...

De ICF wil allerminst een nieuwe manier van ‘etiketjes plakken’ zijn, integendeel. ICF biedt een kader om het menselijk functioneren in zijn totaliteit te benaderen en bepaalt vandaaruit  begeleidings- en behandelingsdoelen. Met ICF maak je de omslag van een stoornisgerichte visie op behandeling/begeleiding naar een behandeling/begeleiding gericht op de concrete kwaliteit van leven en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Als toepassing van het biopsychosociaal redeneren leidt het gebruik van ICF tot kwaliteitsvolle en inclusieve ondersteuning en zorg. ICF is  een internationaal aanvaard systeem dat helpt om een holistische visie op het menselijk functioneren in de praktijk te realiseren.

De ICF wordt in toenemende mate als beeldvormend/diagnostisch kader gebruikt door overheidsinstanties (bv. VAPH, RIZIV, FOD), onderwijs (cf. gemotiveerde verslagen door het CLB) en in verschillende sectoren van gezondheids- en welzijnszorg.

De volledige ICF-opleiding bestaat uit deze inleidende studiedag en een verdiepende workshop (Code 087). De inleidende studiedag kan afzonderlijk gevolgd worden. Wie wil inschrijven voor de verdiepende workshop, moet de inleidende studiedag hebben gevolgd (nu of in het verleden).
 

Door wie?

Jo Lebeer
Arts, Universiteit Antwerpen, ELIZA Vakgroep Eerstelijns- & Interdisciplinaire Zorg/Unit Handicapstudies - Studiecentrum INCENA (Inclusie & Enablement)

Nadja Brocatus
Logopedist-stottertherapeut, coach, docent Arteveldehogeschool

Lien Van Evercooren
Psycholoog, coördinator vroegbehandeling en ICF, CAR Sint-Niklaas

 

Programma

9.30 u – 10.45 u: De conceptuele kaders aan de basis van ICF

Pauze

11.00 u – 12.30 u: ‘Biopsychosociaal redeneren met ICF: een meerwaarde? (casus van een kind)

Pauze

13.30 u – 14.45 u: Biopsychosociaal redeneren met ICF: een meerwaarde? (casus van een volwassene)

Pauze

15.00 u – 16.15 u: Implementatie in een organisatie: een actieplan

16.15 u – 16.30 u: Huiswerkopdracht voor de deelnemers van de workshop

De begeleiding is in handen van RIVM-gecertificeerde ICF-trainers of ze hebben een ruime ervaring in het werken met het ICF-model.


Voor wie?

Artsen, paramedici, kinesitherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, verpleegkundigen, leidinggevenden en coördinatoren werkzaam in het onderwijs, de welzijns- of gezondheidszorg, of de sector arbeidsintegratie of de hierbij betrokken overheden

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Delen

INSCHRIJVEN
CONTACTEER ONS