Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext

Met een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels
Thema
(Psycho)motoriek
Code 092
Wanneer 06/07/2021
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 104,00 - € 89,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 02/07/2021
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
INSCHRIJVEN PRINT
Extra info

 

Trefwoorden

(Zintuiglijke) prikkelverwerking / zelfregulerend gedrag / oefeningen en casussen
 

Inhoud

Tijdens deze studiedag bekijken we de prikkelverwerking van kinderen en jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en gedrag. We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten o.a. kwadranten, het model ‘Werken met aandacht’ en mogelijke zintuiglijke stijlen.

Vele kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die hen onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam wordt ervaren vanuit de (klas)omgeving.

We zoomen in op vier mogelijke kwadranten met het in kaart brengen van kansen- en kwetsbaarhedenprofiel van de leerling, bekijken de 21 zintuiglijke stijlen en de hypo- en hyperresponsiviteit van de zeven zintuigen. Dit oefenen we in a.d.h.v. oefeningen, film- en casusanalyses.
 

Door wie?

Docenten - Tenz

Karen Van Dyck

Psychomotorisch therapeut in privépraktijk
Psychotherapeut in opleiding
Erkend auti- en gedragscoach
Ondersteuningsetwerk VOKAN (Voorheen GON-coördinatie type 3 - type 9)
Gastspreker bij verschillende organisaties
 

Voor wie?

Voor leerkrachten en ondersteuners uit het (buiten)gewoon kleuter-, basis- en secundair onderwijs, en therapeuten uit Centra voor Ambulante Revalidatie en aanverwante sectoren, CLB en begeleiders zowel in zorg als in onderwijs
 

Over wie?

3 tot 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Accreditatie bij PQK

Delen

INSCHRIJVEN
CONTACTEER ONS