Intervisiewerkgroep Jasper

Code 417
Thema
Algemeen
Code 417
Wanneer 22/09/2021
15/11/2021
18/01/2022
17/03/2022
13/05/2022
Uur 09:00u tot 12:00u
09:00u tot 16:00u
Waar Online
Sig Gijzegem
CAR Oostakker
Prijs € 119,00 - € 72,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 20/09/2021
Aantal uren vorming 21,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Doelstelling

Via intervisie verder inoefenen van Jasper-strategieën, zo uniform mogelijk werken en oplossingsgericht uitwisselen van ervaringen en hindernissen, aan de hand van casuïstiek.

Doelgroep

Exclusief voor therapeuten die de basisopleiding Jasper gevolgd hebben aan de UGent in mei 2018 of augustus 2019.

Inhoudelijke coördinatie

Saskia Vervaet, psycholoog, CAR Bolt Drongen

Specifieke agendapunten werkjaar 2021-2022

Komend jaar maken we gebruik van online en in vivo werken. Online intervisie biedt voordelen naar timemanagement en wordt als zinvol ervaren i.f.v. casuïstiek, theorie, uitwerken van bepaalde materialen.

M.b.t. praktische skills is het echter ook zinvol om in te zetten op face à face, 1 vergadering staat in het licht van real life toepassing van JASPER op cliënten binnen een CAR met one-way screen, waarbij therapeuten elkaar afwisselen.

  • Eigen videomateriaal: feedback, ideeën, hindernissen, troubleshooting
  • Uitwisseling materiaal
  • Afwerken folders voor ouders: algemene folder en 2 spelfolders (opdeling naar spelniveau)
  • Uniformiteit in communicatie naar en presentatie t.a.v. collega’s
  • Brainstorm over routines
  • Verzamelen tips en adviezen naargelang doelen
  • Oudergesprekken inzake JASPER
  • JASPER-technieken
  • Updaten van document i.f.v. programmeren: verzoeken, delen, enz.

Wanneer

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:

woensdag 22/09/2021

9u00 – 12u00

maandag 15/11/2021

9u00 – 12u00

dinsdag 18/01/2022

9u00 – 16u00

donderdag 17/03/2022 (CAR Oostakker)

9u00 – 16u00

vrijdag 13/05/2022

9u00 – 12u00

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS