Intervisiewerkgroep Gehoor en verstandelijke beperking

Code 413
Thema
Gehoor - Zien
Code 413
Wanneer 05/10/2021
08/03/2022
31/05/2022
Uur 09:30u tot 16:00u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 119,00 - € 72,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 27/09/2021
Aantal uren vorming 18,00u
Professionele vorming
INSCHRIJVEN PRINT
Extra info

Doelstelling

De werkgroep wil via intervisie de zorg voor het gehoor en het horen bij volwassenen met een verstandelijke beperking optimaliseren. Daarnaast streeft de werkgroep ernaar deze informatie te delen met anderen via hun website www.ritahoortnietgoed.be. De werkgroep hoopt reacties te krijgen uit het werkveld zodat de informatie op de website ook blijvend aangepast kan worden aan de noden. 

Doelgroep

Logopedisten/audiologen werkzaam in voorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 

Inhoudelijke coördinatie

Katrien Vandekerckhove, logopedist, Vzw Unie-k, Centrum Ons Erf

Specifieke agendapunten werkjaar 2021-2022

Volgend werkjaar plannen we alle inhouden uit het pakket ‘Rita hoort niet goed’ te herwerken en te integreren in de vernieuwde website.

Voor de intervisie werden de onderstaande topics vooropgesteld:

  • cochleaire implantatie bij personen met een verstandelijke beperking
  • audiologische apparatuur bij de doelgroep
  • persoonlijke apparatuur bij zorggebruikers
  • testapparatuur in de voorzieningen. We leggen een specifieke focus bij de meerwaarde om tympanometrie af te nemen in de voorziening
  • hoortraining bij personen met een verstandelijke beperking. Hierbij  is er ook aandacht voor het gebruik van apparatuur tijdens de hoortraining (vb. solo-apparatuur).

Wanneer

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:

dinsdag 05/10/2021

9u30 – 16u00

dinsdag 08/03/2022

9u30 – 16u00

dinsdag 31/05/2022

9u30 – 16u00

 

Delen

INSCHRIJVEN
CONTACTEER ONS