Intervisiewerkgroep NAH

Code 407
Thema
Hersenletsel (NAH)
Code 407
Wanneer 17/09/2021
29/11/2021
24/02/2022
10/05/2022
Uur 13:00u tot 16:00u
09:00u tot 12:00u
Waar Sig Gijzegem
Online
Prijs € 119,00 - € 72,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 16/09/2021
Aantal uren vorming 10,50u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Doelstelling

Als werkgroep zetten we in op de bekendmaking van de centra voor ambulante revalidatie en het belang hiervan in het (voortgezet) revalidatietraject van personen met NAH.

Hiernaast willen we een platform creëeren dat mogelijkheden biedt om van elkaar te leren, waarbij zowel evidence-based werken aan bod komt als good practices.

Doelgroep

(Para)medici uit de CAR, die nu al werken of willen starten met één of meerdere patiënten met NAH en die behandelen vanuit een neuropsychologisch kader.

Nieuwe deelnemers zijn welkom, we streven een multidisciplinaire samenstelling na.

Ook collega’s uit andere sectoren (bv. ziekenhuizen) zijn welkom.

Inhoudelijke coördinatie

Isabeau Muylaert, neuropsycholoog, CAR Oostakker

Specifieke agendapunten werkjaar 2021-2022

  • technologie en NAH (apps, hulpmiddelen,…)
  • voorbereiden NAH Congres 2022
  • vormgeven aan samenwerking met overkoepelende instanties betrokken bij NAH (zoals Hersenletsel Liga)
  • revalidatie bij specifieke doelgroepen, bv. oncologische cliënten en kinderen
  • intervisie aan de hand van OASE-model
  • varia: bespreken thema’s verwant aan NAH, uitwisselen info studiedagen, enz.

Wanneer

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.                                               

vrijdag 17/09/2021

13u00 – 16u00

bijeenkomst 2

09u00 – 11u30

bijeenkomst 3

09u00 – 11u30

bijeenkomst 4

09u00 – 11u30

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS