Intervisiewerkgroep Meertaligheid

Code 406
Thema
Spraak en taal
Code 406
Wanneer 16/09/2021
08/11/2021
15/02/2022
26/04/2022
Uur 09:00u tot 11:30u
09:00u tot 15:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 119,00 - € 72,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 14/09/2021
Aantal uren vorming 19,50u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Let op! Intervisiewerkgroepen zijn bedoeld voor CAR-medewerkers.  Komt u toevallig op deze pagina terecht, dan kunt u voor deze activiteit niet inschrijven.

Doelstelling

Via intervisie de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen in de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren.

Doelgroep

Logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, pedagogen, maatschappelijk en psychologisch assistenten en andere geïnteresseerden werkzaam in een CAR waar meertalige kinderen en jongeren worden behandeld. Deze werkgroep opteert voor een multidisciplinaire benadering van meertalige kinderen met problemen. Het is verrijkend om vanuit verschillende invalshoeken in te gaan op de problemen met rekenen en bewegen, de visueel-ruimtelijke, communicatieve en sociaal-emotionele problematiek van het meertalige kind. Ook aspecten zoals spelontwikkeling en cultuur komen aan bod. Nieuwe deelnemers zijn welkom (liefst andere disciplines dan logopedie).

Inhoudelijke coördinatie

Hilde De Smedt, logopedist, Foyer vzw Brussel

Specifieke agendapunten werkjaar 2021-2022

  • uitwerken van screeninglijsten voor meertalige kleuters
  • bekijken hoe afgewerkte lijsten verspreiden via vorming
  • extra aandacht besteden aan literatuur (onderzoek) om nieuwe tendensen op te volgen, daarbij steeds de link maken naar de praktijk
  • Volgend jaar hopen we deze lijsten af te werken en onder meer via een vorming te verspreiden. Het zal dus in het nieuwe werkjaar niet meer het hoofdthema zijn. Er komt dan weer meer ruimte voor andere topics. We spelen hierbij sterk in op wat de leden van de werkgroep aanbrengen aan informatie of probleemstelling. Er is daarbij aandacht voor zowel onderzoek als therapie.

Wanneer

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.                                                 

donderdag 16/09/2021

9u00 – 11u30

bijeenkomst 2

9u00 – 16u00

bijeenkomst 3

9u00 – 11u30

bijeenkomst 4

9u00 – 16u00

bijeenkomst 5

9u00 – 11u30

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS