Intervisiewerkgroep Taal bij kinderen

Code 403
Thema
Spraak en taal
Code 403
Wanneer 28/09/2021
22/11/2021
25/03/2022
05/05/2022
04/07/2022
Uur 09:15u tot 11:45u
09:15u tot 16:00u
Waar Sig Gijzegem
Online
Prijs € 119,00 - € 72,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 20/09/2021
Aantal uren vorming 19,50u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Let op! Intervisiewerkgroepen zijn bedoeld voor CAR-medewerkers.  Komt u toevallig op deze pagina terecht, dan kunt u voor deze activiteit niet inschrijven.

Doelstelling

Via intervisie de kwaliteit van diagnose en behandeling van kleuters en lagereschoolkinderen met ernstige taalstoornissen in de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren.

Doelgroep

De intervisiewerkgroep bestaat uit logopedisten werkzaam in de CAR. Er kunnen dit werkjaar nieuwe deelnemers inschrijven.

Inhoudelijke coördinatie

Vivian Neirinckx, logopedist, CAR Ter Eecken Oudenaarde

Katrien Van Houcke, logopedist, CAR Ronse

Specifieke agendapunten werkjaar 2021-2022

  • verder aan de slag gaan met het PDOD (Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie)
  • opvolgen en kritisch bekijken van spraak- en taaltests die verschijnen en de limitatieve lijst taaltests
  • ervaringen delen rond de behandeling van kinderen met OD, STOS, VSTO en ASS en taalproblemen
  • verdieping in de relatie tussen auditieve deelvaardigheden en taalstoornissen en de behandeling ervan

Wanneer

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:

dinsdag 28/09/2021

9u15 – 11u45

maandag 22/11/2021

9u15 – 11u45

vrijdag 25/03/2022

9u15 – 16u00

donderdag 05/05/2022

9u15 – 11u45

maandag 04/07/2022

9u15 – 16u00

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS