Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar)

Code 147
Thema
Spraak en taal
Code 147
Wanneer 05/07/2021
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 02/07/2021
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
INSCHRIJVEN ALS RESERVE PRINT
Extra info

 

 

Trefwoorden

Morfologie / syntaxis / taalontwikkelingsproblemen
 

Inhoud

Syntaxis en morfologie vormen een essentieel onderdeel in de taalvorm in functie van de communicatieve zelfredzaamheid van kinderen.
 

Problemen met morfosyntaxis hebben een weerslag op het begrijpen van instructies, nuances, gesprekken en verhalen, op de narratieve vaardigheden en op het gebruik van taal in communicatieve interactie. Deze tekorten hebben invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling.
 

Na een beknopt theoretisch kader volgt een overzicht van beschikbare onderzoeksinstrumenten van de formele taalaspecten morfologie en syntaxis.
 

In hoofdzaak richt deze studiedag zich vervolgens op specifieke doelen, bruikbare technieken en behandelmethoden om het morfosyntactische niveau te verhogen in een communicatief gerichte taaltherapie i.s.m. ouders. We voorzien tijd voor praktijkgerichte opdrachten, therapiesuggesties, materiaal en het uitwisselen van ervaringen.
 

Door wie?

Begga Van De Walle 
CAR Overleie
Logopediste

Werkzaam in het CAR Overleie te Kortrijk, waar ze ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Verder is ze coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep ‘Taaltherapie bij kinderen’ en lid van de Sig-intervisiewerkgroep ‘Hanen’.
Coauteur van ‘Het verhaal van Odi’ (2014), een verhaal voor psycho-educatie bij jonge dysfatische kinderen en het ‘Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie’ (PDOD) (2018).


Voor wie?

Voor logopedisten in de praktijk die betrokken zijn bij de taaldiagnostiek en therapie van kinderen bij wie de ontwikkeling van morfosyntaxis vertraagd of gestoord verloopt.
 

Over wie?

Kinderen met een taalleeftijd van 1;06 tot 7 jaar.
 

Praktisch

LET OP: deze studiedag gaat door in Gijzegem (Aalst).

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Delen

INSCHRIJVEN ALS RESERVE
CONTACTEER ONS