Veranderd leven, veranderde krachten: het krachtenmodel als handelingskader voor kwaliteit van leven bij volwassenen met NAH

Code 006
Thema
Hersenletsel (NAH)
Code 006
Wanneer 25/02/2020
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 19/02/2020
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Kwaliteit van leven / krachtgericht begeleidingstraject / NAH
 

Inhoud

Kwaliteit van leven als richtinggevend principe in de zorg wordt door Schalock vertaald in 8 objectieve levensdomeinen. Elk levensdomein wordt beschouwd als een niche waarin de cliënt kan worden ondersteund. De subjectieve beleving is echter bepalend of de persoon zich al dan niet goed voelt hoe het nu is. Het krachtenmodel van Rapp en Goscha biedt een kader om te werken aan deze subjectieve component: hoe kan de persoon vanuit het samenspel tussen eigen krachten én omgevingskrachten zijn kwaliteit van leven verhogen?

Door de onomkeerbare breuk in het leven van de persoon met NAH, zijn competenties en aspiraties ondergesneeuwd geraakt en is hij/zij het geloof in zichzelf dikwijls en/of meermaals kwijtgespeeld. Een blijvende zorgsituatie zorgt tevens voor een rolverschuiving binnen de omgeving. Dit veranderd leven geeft echter ook veranderde krachten. Het krachtenmodel als kader en methodiek ondersteunt je als professionele medewerker om te onderzoeken wat de wensen, verwachtingen, competenties en talenten zijn van de persoon. Evenveel aandacht gaat naar de ondersteunende krachten die aanwezig zijn in de omgeving. Welke houdingsaspecten van de professionele medewerker zijn hierbij wenselijk?

We staan even stil bij reeds bestaande methodieken, zoals ‘Adventure Therapy’, ‘Eigen Krachtconferentie’ en ‘Oplossingsgericht werken’, die gekoppeld kunnen worden aan de hulpbronnen in het krachtenmodel. Er is ruimte voor inbreng van eigen methodieken.
 

Door wie?

Greet Demesmaeker
Lector/onderzoeker, departement Gezondheid en Welzijn, opleiding bachelor orthopedagogie, AP Hogeschool Antwerpen.

Lid van de kenniskring lectoraat Mantelzorg, Haagse Hogeschool Den Haag - werkt freelance voor diverse organisaties in België en Nederland

Publicaties:

Demesmaeker, G., & Pazmany, E. (2019). Aandacht voor personen uit het secundaire netwerk van thuiswonende volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Signaal, 107, 12-20.

In 2020 verschijnt haar boek: ‘Het manoeuvreren van professionals in zorgsituaties’.
 

Voor wie?

Voor professionele hulpverleners die volwassenen met NAH ondersteunen, zowel mobiel, ambulant als residentieel.
 

Over wie?

18 tot 65 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS