ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen

Code 179
Thema
ICF
Code 179
Wanneer 11/02/2020
Uur 09:30u tot 15:30u
Waar Herman Teirlinckgebouw Brussel
Prijs € 140,00 - € 140,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 04/02/2020
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Afdrukbare fiche

 

Een organisatie van

     in samenwerking met     

 

Trefwoorden

Biopsychosociaal redeneren / diagnostisch kader / ICF
 

Inhoud

Het ICF-platform vzw wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen promoten. Het platform
stimuleert hiertoe het gebruik van de ICF als middel voor het omzetten van deze visie in het handelen op een
toegankelijke manier. Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren en disciplines en is gericht
op het uitwisselen van kennis en expertise. De studiedag richt zich tot al wie in Vlaanderen met de ICF bezig is, zowel in de sectoren welzijn, gezondheid, werk, onderwijs en beleid. We staan stil bij de nieuwste ontwikkelingen en tonen een groot aantal good practices op diverse vlakken.

Na een plenair gedeelte in de voormiddag zijn er twee blokken voorzien met verschillende sessies. Zie programma voor meer informatie. U kiest per blok telkens één sessie.

Blok 1: 13.15 - 14.15 u
Blok 2: 14.30 - 15.30 u

Let op! Er is één uitzondering: 'Sessie 6' duurt twee volledige blokken. Wanneer u deze sessie kiest, kunt u geen andere sessie volgen.

Wanneer u ingeschreven bent, ontvangt u begin januari een mail met een Google Form waarin u uw keuze kan doorgeven.
 

Programma

 Voormiddag 
 

9.30 – 9.45
Wat is het ICF-platform, onze missie?
Omer Vanhaute

9.45 – 10.15
Persoonlijke bedenkingen van een ICF-pionier
Wilfried Brusselmans, psycholoog in het Revalidatiecentrum UZ Gent, dwarslaesie-unit

10.15 -10.45
Pauze

10.45 – 11.30
Recente internationale ontwikkelingen vanuit de WHO - Coen Van Gool en Huib ten Napel

11.30 – 12.00
Welke sectoren maken gebruik van de ICF in Vlaanderen, welke noden ervaren ze en hoe inspelen op deze noden?
Jolien Veys


12.00 – 12.15
Korte pitches over de inhoud van de posters

12.15 – 13.15
Middagpauze, netwerking, posterbeurs

 Namiddagsessies 

 Blok 1 - 13.15 u tot 14.15 u 

Sessie 1
Bio-psychosociaal denken en werken: implementatie in de klinische praktijk: Hoe begin je eraan?
Dirk florin

Sessie 2 - werd afgeschaft
Implementatie van ICF in de klinische praktijk van een kinesitherapeut
Valentin Schroyen

Sessie 3
Bepalen van behandeldoelen vanuit een biopsychosociale visie met ICF als tool: een meerwaarde?
Nadja Brocatus

Sessie 4
De ICF in de revalidatie, werken naar participatie
Dominique Van de Velde

Sessie 5
H-OPP: een ICF gebaseerd instrument om het functioneren van de cliënt in kaart te brengen
Rudi Ghysels, Iris Vanheel en Annemie Spooren

Sessie 6  - VOLZET! - duurt tot 15.30!
Elektronische patiëntendossiers

 14.15 – 14.30: deelnemers verplaatsen zich naar de volgende sessie

 Blok 2 (14.30 – 15.30) 

Sessie 7
ICF-CY, een meerwaarde binnen handelingsgerichte diagnostiek
Lies Verlinde

Sessie 8
Wat kan de ICF betekenen voor assessment?
Patricia De Vriendt

Sessie 9
Evaluatie arbeidsongeschiktheid en re-integratie: welke plaats voor de ICF?
Saskia Decuman

Sessie 10
Indiceringsinstrument VDAB - gegevensset op basis van ICF
Lies Bleyaert

Sessie 11
Het gebruik van ICF als een essentieel kader bij het opleiden van studenten in ‘Interprofessionele samenwerking’ en bij het structureren van een interprofessioneel overleg
Nadja Brocatus en Giannoula Tsaktizidis

15.30 – 16.30
Afsluiting en receptie
 

Inschrijvingsprocedure

Stap 1: Inschrijven
Schrijf u in en betaal zo snel mogelijk de factuur.

Stap 2: Keuze van de sessies
U krijgt begin januari een e-mail met daarin een Google Form. Hier kiest u de sessies die u wilt volgen. Het kan wel even duren vooraleer u deze e-mail krijgt omdat wij deze mail naar verschillende deelnemers tegelijk versturen.
Let op: deelnemers aan sessie 6 kunnen geen tweede sessie kiezen aangezien deze sessie van 13.15 u tot 15.30 u duurt. Daarnaast geeft u ook aan of u al dan niet deelneemt aan de receptie.

Voor wie

Artsen, paramedici, kinesitherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, verpleegkundigen, leidinggevenden en coördinatoren werkzaam in het onderwijs, de welzijns- of gezondheidszorg, of de sector arbeidsintegratie of de hierbij betrokken overheden.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen vzw.

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS