Praktijkdag probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking: vergeet de zintuigen niet!

Code 079
Thema
Verstandelijke beperking
Code 079
Wanneer 23/11/2021
Uur 09:15u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 150,00 - € 125,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 18/11/2021
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
INSCHRIJVEN ALS RESERVE PRINT
Extra info

 

 

Trefwoorden

Probleemgedrag / verstandelijke beperking / zintuigen
 

Inhoud

Hulpverleners die werken met volwassenen met een verstandelijke beperking worden vroeg of laat geconfronteerd met cliënten die gedrag vertonen dat hen voor problemen stelt. Dat kan gaan om agressie, maar ook om halsstarrig zwijgen of weigeren om mee te werken. Soms staat het moeilijke gedrag de uitvoering van het behandelplan in de weg. 

Hulpverleners zoeken naar verklaringen voor dit gedrag en zeggen: “Haar motivatie is weer ver te zoeken” of “Hij heeft een gedragsstoornis”. Deze praktijkdag wil andere perspectieven bieden op moeilijk gedrag. In verschillende workshops komen vier zintuigen aan bod: horen, zien, voelen en evenwicht (het zesde zintuig). Houden we wel voldoende rekening met de zintuigen als we zoeken naar de oorzaken van moeilijk gedrag? De gastsprekers bieden invalshoeken die inspireren en helpen in de omgang met gedragsproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij bieden een kader waarmee deelnemers in de praktijk aan de slag kunnen. 

Hanne Colpaert & Conny Bogaert, beiden werkzaam in OC Cirkant (Aartrijke), bijten de spits af in een kort plenair gedeelte. Als experts in basale stimulatie maken ze voelbaar hoe dit bij alle zintuigen een rol speelt: Basale stimulatie: de basis van alles! Daarna is het de beurt aan: 

Horen

Geluid heeft verschillende functies die enerzijds bijdragen tot het zich veilig en goed voelen en anderzijds tot het kunnen deelnemen. Een gehoorverlies en een verstandelijke beperking interageren met elkaar. Deze interactie bemoeilijkt het functioneren en leidt mogelijk ook tot nieuwe, complexe problemen. De impact van deze interacties, met voornamelijk het aandeel van het gehoorverlies, in deze problemen wordt snel onderschat. Deze workshop belicht in vogelvlucht waarom geluid zo belangrijk is voor personen met een verstandelijke beperking en wat kan ondernomen worden wanneer signalen van gehoorverlies opgemerkt worden.

Zien

Tijdens deze workshop gaan we in op hoe personen met een visueel meervoudige beperking de wereld ervaren.  We doen dit ervaringsgericht, met behulp van simulatiebrillen. Op basis van deze concrete ervaringen zoeken we naar mogelijke verklaringen voor probleemgedrag bij deze doelgroep. Ten slotte reflecteren we over de meest geschikte ondersteuning voor deze cliënten.

Voelen

De draad van Gerrit Vignero is de metafoor om de emotionele ontwikkeling bij volwassenen met een beperking te verhelderen voor begeleiders en om handvatten te bieden bij begeleidingsvragen. Het is een methodiek om een goede afstemming te vinden met cliënten. Ontdek hoe je als begeleider vanuit die verbinding de draad met hen kan trekken. Heel wat thema’s uit spoor, poort, actie/reactie en samen doen geven richting om een hechtingstraject aan te gaan. We gaan op zoek naar: het belang van het schijnbaar nutteloos maar oh zo belangrijke weetje. De wie-wat-hoe-draad. Hoe ga je samen door de spanningsboog? Als je iets wegneemt, wat geef je in de plaats? De weg is het doel. Wat stop je in de draad om emotioneel af te stemmen? Tijdens deze workshop wordt er interactief gewerkt. De focus ligt op de vertaalslag.

Evenwicht

Onze zintuigen werken samen om ons te oriënteren in de ruimte en een stabiele houding te verzekeren. In deze workshop gaan we dieper in op de bijdrage van ons zesde zintuig, het evenwichtsorgaan, in dit verhaal. Een verstoord evenwicht kan namelijk een impact hebben op de grove motoriek, de stabiliteit en het handhaven van de eigen lichaamshouding, met een hoger valrisico tot gevolg. We laten jullie dit graag zelf ervaren aan de hand van simulaties en staan even stil bij de mogelijke invloed van deze problematiek op het gedrag dat een persoon met een verstandelijke beperking kan stellen.

 

 

Over wie?

18+ jaar
 

Praktisch

Tarief: 150 euro - 125 euro voor participanten

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
 

 

Delen

INSCHRIJVEN ALS RESERVE
CONTACTEER ONS