SpraakKlankOnderzoek (SKO) - individuele licentie

(inclusief 10 afnames)
Auteur SKO-werkgroep Sig
Prijs € 400,00
Extra 57 pagina's
ISBN 9789058731111
Categorie Spraak en taal
BESTELLEN
Korte inhoud

Het SKO bestaat uit 5 modules. Momenteel is de belangrijkste module klaar: het basisonderzoek SKO (andere modules in voorbereiding en normaliter in 2021 beschikbaar).

Het basisonderzoek van het SKO is genormeerd voor kinderen van 2 jaar 6 maand tot 8 jaar. Het biedt een doorgedreven fonetische en fonologische analyse van de spraak. De module bevat in totaal 72 doelwoorden, i.c. 67 benoemwoorden en 5 nazegwoorden. De doelwoorden bevatten alle fonemen van het Nederlands en de meeste consonantverbindingen, zowel in initiale als in finale positie. Aangezien de fonetische en fonologische analyse door de computer gebeurt, zijn de resultaten onmiddellijk na de transcriptie van de responsen beschikbaar in een digitaal rapport. Het levert bij de volgende meetdoelen zowel percentielwaarden als percentages: 

  • PCC (procent consonanten correct)
  • Procent fonologische processen
  • Procent omissies, substituties, distorsies en addities van consonanten
  • Inventaris substitutie- en syllabestructuurprocessen
  • Fonetische foutencategorieën in percentages per consonant
  • Inventaris van alle foutencategorieën en processen per foutief geproduceerd woord

De 4 andere modules (inconsistentie, diadochokinese, s&r en interdentaliteit en sneltest) hebben tot doel verdieping in de diagnose mogelijk te maken.

Dit is de bestelpagina van de individuele licentie voor het SKO. Andere mensen bezochten ook deze webpagina's:

Bestelprocedure

Na bestelling en betaling van de factuur, krijgt u per e-mail gedetailleerde informatie over hoe de licentie geactiveerd wordt. Daarna kunt u meteen aan de slag!

 

BESTELLEN
CONTACTEER ONS