Té veel dB is niet OK! Nu een smartphone met oortjes, straks een hoorapparaat?

Informatie en tips i.v.m. gehoorschade bij tieners en jonge pubers
Auteur Johan Engels
Prijs € 0,00
Extra 23 pagina's
ISBN
Categorie Gehoor - Zien
Korte inhoud

We leven in een luidruchtige maatschappij en een gehoorverlies ten gevolge van overmatige lawaaiblootstelling komt steeds meer voor. Dit onderwerp wint ook meer en meer aan belangstelling in de media. Vooral het gedrag van tieners (gebruik van smartphones met oortjes, iPod, bezoek aan concerten en discotheken) krijgt heel wat aandacht.

Sig heeft al enkele jaren een sensibiliseringscampagne lopen waarbij we ouders en zorgverleners, tieners en jonge pubers bewust willen maken van de risico’s op gehoorschade door blootstelling aan lawaai. De voordrachten hierover en deze bijbehorende brochure kwamen tot stand met medewerking van de Afstudeerrichting audiologie van de Arteveldehogeschool Gent.

Deze gratis te downloaden brochure geeft meer uitleg over de werking van het gehoor, over geluid en over lawaaischade. Daarnaast geeft ze een beeld van gevaren, risico’s en preventieve maatregelen die genomen kunnen worden bij tieners en jonge pubers.

>> Download brochure Té veel dB is niet OK! (tieners en pubers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CONTACTEER ONS