Praktijkdag dyscalculie - Daar kan je op rekenen!

Thema
Leerstoornis
Type Praktijkdag
Code 098
Wanneer 03/06/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 135,00 - € 115,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 31/05/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
Inschrijven PRINT
Extra info

WorkshopsInschrijvingsprocedureSprekersProgramma - Praktisch

 

Inhoud

Een praktijkdag heeft als hoofddoel van elkaar te leren door uitwisseling van good practices tussen de deelnemers. We starten met een algemene inleiding in de vorm van een plenaire lezing. Daarna volgt elke deelnemer drie van de zes aangeboden workshops. In de workshops wordt telkens een ‘kapstok’ aangereikt. Meestal is dit een good practice van de begeleider, maar het onderwerp kan ook een test of bijvoorbeeld een rekenprogramma zijn. De bedoeling is dan dat de deelnemers tijdens de workshops verder inspiratie opdoen door met elkaar praktijkervaring uit te wisselen.

Plenaire lezing: Dyscalculie: wat hebben we geleerd? – Annemie Desoete

In deze lezing frissen we kort op wat gekend is rond de beschrijvende criteria om van dyscalculie te spreken. We belichten the state of the art rond prevalentie, comorbiditeit, etiologie en neurodiversiteit en gaan in op de kenmerken bij kleuters, in de lagere school, in het secundair onderwijs en bij volwassenen (waar dyscalculie erkend is als ‘arbeidshandicap’) om vervolgens het Opportunity Propensity Model te situeren en stil te staan bij de waarde van diversiteit. Verder behandelen we de vraag of dyscalculie veroorzaakt wordt door een onvoldoende brede of krachtige leeromgeving en of ‘redelijke aanpassingen’ (STICORDI, REDICODI) vormen van gelegitimeerde verwaarlozing zijn of manieren om te proberen onderwijsongelijkheid uit te gommen. Ten slotte geven we een overzicht van generieke en specifieke op evidentie gebaseerde behandelprincipes voor dyscalculie. De lezing is bedoeld voor al wie te maken krijgt met dyscalculie (leerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers, ergotherapeuten/logopedisten, enz.).
 

Workshops


Kies drie workshops uit onderstaande opties:

Workshop 1: Een spelletje speel je niet om te spelen… – Hilde Heuninck

Een spelletje speel je niet om te spelen of toch niet als we het inzetten als onderdeel van de begeleiding van rekenzwakke kinderen. Spel kan een krachtige, therapeutische waarde hebben, maar kan z’n doel ook volledig voorbij schieten. Tijdens deze workshop wil ik samen met jullie zoveel mogelijk facetten van het therapeutisch spel bekijken. Wat werkt wanneer en waarom? Waar liggen de valkuilen? En hoe doe je dat dan concreet?

Waar haal ik hiervoor de mosterd? Toen ik een kleine veertig jaar gelden startte als logopediste verpakte ik repetitieve oefeningen in spelvormen, gewoon om dat dat goed aanvoelde en omdat het werkte. De kinderen maakten vorderingen. Gaandeweg vond ik meer en meer linken in de wetenschappelijke literatuur die mijn observaties verklaarden. Spellen kunnen, mits ze goed worden ingezet, werken. Tijdens deze workshop wil ik jullie op basis van mijn practice based ervaring naast een denkkader ook veel concrete voorbeelden geven. We zullen onze tijd goed kunnen benutten!
 

Workshop 2: Psycho-educatie en ouderbegeleiding bij de begeleiding van kinderen met dyscalculie – Sabine Vandevelde

Twee tot acht procent van de kinderen in Vlaanderen kampt met dyscalculie. Gezien dit een blijvend probleem is, moet er naast de stoornisgerichte behandeling ook aandacht besteed worden aan het omgaan met de problematiek. En dit geldt zowel voor het kind als voor de onmiddellijke omgeving van het kind. Wanneer we kinderen met dyscalculie optimaal willen ondersteunen, moeten we er dus voor zorgen dat dit ook geïntegreerd wordt in onze begeleiding. Psycho-educatie en ouderbegeleiding maken daarom een belangrijk deel uit van de therapie. Ze moeten ook hand in hand gaan omdat we op die manier zowel het kind als zijn omgeving empoweren. Psycho-educatie bij het kind en ouderbegeleiding kunnen elkaar dan ook versterken.

In deze workshop voor zorgprofessionals die therapie geven aan lagereschoolkinderen met dyscalculie wordt een kader geschetst van psycho-educatie bij het kind enerzijds en ouderbegeleiding anderzijds. Concrete handvatten worden aangereikt om dit in de praktijk te realiseren. Informatie-uitwisseling en concrete opdrachten wisselen elkaar af. Ook materialen worden verkend.
 

Workshop 3: ‘Ik heb meer koekjes dan jij!’ TVR-3K, een test voorbereidend rekenen voor de derde kleuterklas - Diane Van De Steene

Vooraleer kleuters naar de lagere school gaan, hebben ze al heel wat ervaringen opgedaan op vlak van het voorbereidend rekenen. Ze leerden spelenderwijs tellen, ordenen en vergelijken van hoeveelheden. Ze ervaarden de rekentaal door het uitvoeren van rekenhandelingen.

Onderzoek in verband met de relatie tussen wiskunde in de basisschool en het voorschools rekenen toont aan dat vlot tellen, aantallen identificeren, vergelijken en hoeveelheden manipuleren belangrijke voorspellers zijn voor de groei van de wiskundige competenties.

De Test Voorbereidend rekenen, TVR-3K werd ontwikkeld om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de voorbereidende rekenvaardigheden in de derde kleuterklas. De test bevat zowel handelingsgerichte opdrachten als items die enkel moeten worden begrepen en opdrachten waarbij expressieve taal gebruikt moet worden.

In deze workshop maak je kennis met de test, de afnamecondities en scoring en gaan we in op recente bevindingen in het domein van de prénumerische vaardigheden. Therapeuten, leerkrachten, ondersteuners die werken met kleuters, zijn heel welkom.
 

Workshop 4: Calcupal, de rekenfeiten-webapplicatie – Tilde Brackx

Calcupal werd oorspronkelijk gemaakt om rekenfeiten snel en doeltreffend te trainen tijdens de rekentherapie bij logopedisten en ergotherapeuten. Ondertussen wordt de tool ook in lagere scholen (gewoon en buitengewoon), onthaalonderwijs en open scholen gebruikt. Zowel personen mét als zonder rekenproblemen hebben baat bij een goede uitbouw van deze rekenbasis.

Rekenfeiten zijn berekeningen die volledig geautomatiseerd, dan wel gememoriseerd zijn. Het gaat om de splitsingen tot 10, optellingen en aftrekkingen tot 20 en de tafels. Zonder deze rekenvaardigheid blijf je twijfelend en traag rekenen. Dyscalculie is een stoornis die net gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen om die rekenfeiten snel en juist uit het geheugen op te roepen.

In drie stappen pakt de webapplicatie alle basisbewerkingen aan volgens de individuele noden: tekorten meten, gericht oefenen en hulpkaarten op maat maken. Het is overal toegankelijk, gebruiksvriendelijk en werkt op alle apparaten. Men oefent dagelijks met efficiënte oefenvormen, een prikkelarme layout en onmiddellijke feedback. De vorderingen hou je over de jaren heen bij en kun je delen tussen alle begeleiders om krachten te bundelen.

In deze workshop maak je kennis met de processen achter rekenfeitenkennis en de praktische werking van de tool. We vragen aan iedereen die deze workshop wenst te volgen om een laptop mee te brengen.
 

Workshop 5: Tokon: hoe de ontluikende gecijferdheid verhogen bij kleuters at risk? – Magda Praet

Tokon richt zich op die kleuters waar rekenproblemen gesignaleerd worden. Het is een webprogramma dat zich richt op diegenen die een stagnerende of té traag ontwikkelende kennis hebben van cijfers, rekentaal en rekenbegrippen. Het programma omvat procedureel en conceptueel tellen, vergelijken van hoeveelheden zowel concreet als abstract, rangorde, rekenhandelingen op aantal en hoeveelheid, bijvoegen en wegnemen, eenvoudige vraagstukken, enz.

Tokon is geschikt voor èlke kleuter die in de testafname in de derde kleuterklas gesignaleerd wordt met rekenproblemen. Het laat de kleuter toe op individuele basis op zijn eigen tempo het programma dagelijks stukje bij stukje te doorlopen in een steeds toenemende moeilijkheidsgraad. De tijdsduur dat het kind op de I-pad, computer werkt wordt beperkt tot 20 minuten per dag. Op die manier zal het kind in september een grotere slaagkans krijgen en kan er naar een grotere homogeniteit tussen de leerlingen die overstappen naar het eerste leerjaar gestreefd worden.

Het is aan te bevelen slechts te starten na Pasen omdat het kind dan voldoende tijd gehad heeft om spontaan eventuele disharmonieën weg te werken. Ook tijdens de vakantie kan het kind verder ALLEEN (zonder hulp) door het programma raken.
 

Workshop 6: Rekenproblemen en autisme – Eveline Vogels

In deze workshop bekijken we rekenproblemen bij kinderen met autisme op een 'andere' manier. Het autistisch denken wordt bij deze denkoefening gebruikt om een degelijke kwalitatieve analyse te maken van het rekenprobleem. Hieraan worden vervolgens consequenties naar begeleiding van het kind met autisme gekoppeld.

Deze workshop is bedoeld voor therapeuten en leerkrachten die normaalbegaafde lagereschoolkinderen met autisme begeleiden in het rekenen.
 

Inschrijvingsprocedure

 1. Wanneer je je inschrijft voor deze praktijkdag, ontvang je een bevestiging en een factuur per e-mail. 
 2. Ten laatste twee weken voor het event sturen we je een e-mail met een link naar een Google form. Aan de hand van dit online formulier kan je drie keuzes maken uit de zes workshops.
 3. Je voorkeuren worden dan verwerkt. Mochten zich hier onduidelijkheden voordoen, dan neemt een Sig-medewerker contact met u op.
   

Sprekers

Prof. dr. Annemie Desoete UGent - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie en Arteveldehogeschool

Hilde Heuninck Zelfstandig logopediste binnen de logopedische groepspraktijk Sjerpa en auteur van verschillende praktijkboeken

Sabine Vandevelde Lector Hogeschool Gent en zelfstandig logopediste

Diane Van De Steene Docente Arteveldehogeschool en ergotherapeute

Tilde Brackx Ergotherapeute in CAR 't Veld

Magda Praet Zelfstandig logopediste te Laarne

Eveline Vogels Docent aan de opleiding Bachelor in de logopedie en de audiologie van Arteveldehogeschool

 

Programma

 • Onthaal, verwelkoming en inleiding: 9u tot 9u30
 • Plenaire lezing: 9u30 tot 10u45
 • Koffiepauze: 10u45 tot 11u00
 • Sessie 1 (keuze uit 3* workshops): 11u00 tot 12u30
 • Middagpauze: 12u30 tot 13u15
 • Sessie 2 (keuze uit 6 workshops): 13u15 tot 14u45
 • Koffiepauze: 14u45 tot 15u00
 • Sessie 3 (keuze uit 6 workshops): 15u00 tot 16u30

* workshop 3, 4 en 5 kunnen enkel in de namiddag tijdens sessie 2 of 3 gevolgd worden.
 

Praktisch

Deelnemersmap en catering zijn inbegrepen.

Early bird t.e.m. 25 april 2022 : 120 euro (100 euro voor participanten)

Tarief vanaf 26 april 2022: 135 euro (115 euro voor participanten)

Delen

Inschrijven
CONTACTEER ONS