Meer achtergrond

Onbekend maakt onbemind

Minstens tien procent van de Westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Sig zet zich in om de maatschappij te helpen in het vormen van een correct beeld. Een positieve houding speelt een belangrijke rol. Onwetendheid is echter voor velen een groot struikelblok.

  

Sig organiseert vorming voor breed publiek* over verschillende onderwerpen. We werken hiervoor samen met gespecialiseerde begeleiders. De vorming vindt plaats over heel Vlaanderen. Om het aanbod toegankelijk te maken voor iedereen, houden we de toegangsprijs zo laag mogelijk.

* Breed publiek: ouders, grootouders, senioren, studenten. Bij elke activiteit staat duidelijk aangegeven voor wie de vorming/ontmoeting bedoeld is.

Hieronder enkele voorbeelden van vormingen en samenwerkingen:

Vorming over opvoeding, ontwikkelings- en leerproblemen

Bij het thema opvoeding, ontwikkelings- en leerproblemen lokken actuele thema’s als ‘gameverslaving’ en ‘opvoeden zonder straffen of belonen’ heel wat geïnteresseerden. Ook andere vorming over ontwikkelings- en leerproblemen komen aan bod. We werken hiervoor samen met de Opvoedingswinkel Aalst, Vrije Basisschool Sint-Vincentius in Gijzegem, Sprankel Oost-Vlaanderen, Landelijke Kinderopvang, Twins, CETOS en Dyspraxis.

Vorming over gehoor

Kaderend in het thema gehoor worden geïnteresseerden ingewijd in de Vlaamse Gebarentaal. Hiervoor werken we samen met Doof Vlaanderen en met de Gentse hogescholen Artevelde en HoGent. Daarnaast besteden we samen met Ahosa ook aandacht aan het verwerkingsproces bij mensen die geconfronteerd worden met slechthorend/doof worden.

Vorming voor (jong)senioren

Het aanbod voor (jong)senioren brengt diverse actuele thema’s, gaande van fysieke problemen en ziekten zoals hoofdpijn, slaapproblemen, beroerte en dementie, tot preventie en coping met de thema’s valpreventie, mentale veerkracht, positief ouder worden en beslissingen rond het levenseinde. We werken hiervoor samen met lokale dienstencentra in de regio Gent en Aalst (Herdersem), en met het woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem.

Vorming over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Last but not least is er het aanbod over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat verder wordt uitgebouwd. We blijven met organisaties uit alle Vlaamse provincies samenwerken om zowel de basisvorming NAH als andere thema’s over de gevolgen van NAH aan te bieden. We onderscheiden hierbij  enerzijds meer informatieve vormingen en anderzijds vormingen waar lotgenotencontact/ontmoeting uitdrukkelijk ruimte krijgt, naast informatie. We richten ons hierbij zowel op personen met NAH zelf, als op hun familie en netwerk. Daarnaast bestaat in elke Vlaamse provincie een vorm van lotgenotencontact, georganiseerd in plaatselijke groepen. In Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg organiseren we dit onder de naam ‘dyNAHmiek’, in West-Vlaanderen heet het ‘Samensp(r)aak’.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140