Wat is een hersenletsel (NAH)? Oorzaken en gevolgen

Thema
Hersenletsel (NAH)
Type Infosessie
Code 230
Wanneer 31/03/2022
Uur 18:00u tot 20:00u
Waar UZ Gent Revalidatiecentrum K7
Prijs € 0,00
Uiterste inschrijvingsdatum 31/03/2022
Aantal uren vorming 2,00u
Vorming voor Breed Publiek

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Inhoud

Wanneer we spreken over een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bedoelen we blijvende hersenbeschadiging als gevolg van een traumatische gebeurtenis. De belangrijkste oorzaken zijn (verkeers)ongevallen, een beroerte, infecties of een hersentumor. De groep mensen met NAH wordt elk jaar groter, mede door de groeiende medisch-technologische kennis. Meer en meer mensen overleven hersenbeschadiging. Er wacht hen de zware taak om met de blijvende gevolgen te leren leven.

Het gezin en de directe omgeving belanden samen met de betrokkene in deze veranderde situatie: grote zorgen over de toekomst lopen doorgaans over in ‘zorgen voor’ een geliefd persoon die in meerdere of mindere mate op zoek moet naar zichzelf in deze nieuwe realiteit. Hierin zijn moeilijke of verwarrende situaties niet uitgesloten omdat NAH naast mogelijke lichamelijke beperkingen doorgaans gevolgen heeft op de emoties en persoonlijkheid van de persoon.

Deze vorming bestaat enerzijds uit een theoretische kadering over de ernst, gradatie en aard van hersenletsels. Anderzijds worden mogelijke gevolgen beknopt verduidelijkt en een aantal omgangsvormen besproken om deze voor alle betrokkenen draaglijker te maken.

 

Door wie?

Engelien Lannoo
Klinisch neurospycholoog

 

Voor wie?

Deze activiteit is specifiek bedoeld voor personen met NAH en hun omgeving.

Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

 

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS