Visueel-ruimtelijke/visueel-motorische vaardigheden - Zien ze het niet of zien ze het niet in hoe ze het kunnen doen?

Code 083

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 07/07/2017
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 158,00 - € 126,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 28/06/2017
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Inhoud

De vertraagde of verstoorde ontwikkeling van visueel-ruimtelijke en/of visueel-motorische vaardigheden bij kinderen kan individueel sterk verschillen en kan zich dus op heel verscheidene manieren uiten. Ondanks een normaal ‘zicht’ is het ‘zien’ en de daaraan gekoppelde uitvoering toch vertraagd of verstoord. De kinderen interpreteren wat ze zien anders: bij het uitvoeren verloopt het kijken en/of het organiseren en plannen en/of het doen verstoord.

Visueel-ruimtelijke en visueel-motorische problemen/stoornissen liggen vaak aan de basis van heel wat deelleerprocessen van schoolse zaken zoals lezen, schrijven en rekenen. Denk maar aan schrijfmotoriek, begrijpend lezen, meetkunde, vraagstukken, aardrijkskunde, knutselen, enz. Maar ook op het dagelijkse leven kan het zijn invloed hebben, zoals bij het netjes eten, het organiseren van de bank in de klas, de boekentas, enz.

Deze visueel-ruimtelijke en visueel-motorische problemen komen vaak voor bij kinderen met een motorische stoornis zoals DCD of CP, maar eveneens bij kinderen zonder duidelijk aanwezige stoornissen. ‘Zie’ je ook door de bomen het bos niet meer? Haal je de termen door elkaar? Weet je niet meer hoe het aan te pakken in de praktijk? Deze workshop probeert meer duidelijkheid te brengen.

Naast een eerder beperkte theoretische uiteenzetting brengen we tips aan om de kinderen en hun ouders, juf, meester te helpen. Er komen specifieke oefeningen aan bod a.d.h.v. therapeutische materialen. We zien het ook ruimer en gaan na hoe we het kind kunnen helpen in de context (thuis en in de klas).

De workshop start met een kort overzicht van de verschillende termen en visuele en visueel-motorische ontwikkeling om dan over te gaan naar oefeningen in de grote en kleine ruimte. Aansluitend, maar ook tussendoor, komen heel wat tips aan bod. Er is ruimte voor vragen en bedenkingen.

 

Begeleiding

Griet Dewitte (pediatrisch kinesitherapeut) werkt al jaren in het domein van diagnostiek bij kinderen in het UZ Gent en in haar eigen praktijk. Ze is als praktijkassistent verbonden aan de UGent en werkt er rond milde neuromotorische stoornissen bij kinderen.

Nathalie Vanassche is werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Ter Kouter te Deinze. Daarnaast is ze als docent verbonden aan de opleiding ergotherapie van Vives te Brugge.

 

Doelgroep

Ergotherapeuten, kinesitherapeuten en logopedisten die werkzaam zijn bij kinderen met visueel-ruimtelijke problemen. Ook zorgcoördinatoren en zorgleerkrachten zullen heel wat inzichten en praktische oefeningen krijgen om aan de slag te gaan.

 

Praktisch

Er wordt een broodjeslunch voorzien tijdens de middagpauze en uiteraard een gratis ijsje in de namiddag.
Voor deze vorming kan u gebruik maken van de KMO portefeuille.
Maximum 30 deelnemers.

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -