Veranderd leven, veranderde krachten: het krachtenmodel als handelingskader voor kwaliteit van leven bij volwassenen met NAH

Code 006

Praktisch
Type activiteit: Studiedag krokus
Wanneer 25/02/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 19/02/2020
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Kwaliteit van leven / krachtgericht begeleidingstraject / NAH
 

Inhoud

Kwaliteit van leven als richtinggevend principe in de zorg wordt door Schalock vertaald in 8 objectieve levensdomeinen. Elk levensdomein wordt beschouwd als een niche waarin de cliënt kan worden ondersteund. De subjectieve beleving is echter bepalend of de persoon zich al dan niet goed voelt hoe het nu is. Het krachtenmodel van Rapp en Goscha biedt een kader om te werken aan deze subjectieve component: hoe kan de persoon vanuit het samenspel tussen eigen krachten én omgevingskrachten zijn kwaliteit van leven verhogen?

Door de onomkeerbare breuk in het leven van de persoon met NAH, zijn competenties en aspiraties ondergesneeuwd geraakt en is hij/zij het geloof in zichzelf dikwijls en/of meermaals kwijtgespeeld. Een blijvende zorgsituatie zorgt tevens voor een rolverschuiving binnen de omgeving. Dit veranderd leven geeft echter ook veranderde krachten. Het krachtenmodel als kader en methodiek ondersteunt je als professionele medewerker om te onderzoeken wat de wensen, verwachtingen, competenties en talenten zijn van de persoon. Evenveel aandacht gaat naar de ondersteunende krachten die aanwezig zijn in de omgeving. Welke houdingsaspecten van de professionele medewerker zijn hierbij wenselijk?

We staan even stil bij reeds bestaande methodieken, zoals ‘Adventure Therapy’, ‘Eigen Krachtconferentie’ en ‘Oplossingsgericht werken’, die gekoppeld kunnen worden aan de hulpbronnen in het krachtenmodel. Er is ruimte voor inbreng van eigen methodieken.
 

Door wie?

Greet Demesmaeker
Lector/onderzoeker, departement Gezondheid en Welzijn, opleiding bachelor orthopedagogie, AP Hogeschool Antwerpen.

Lid van de kenniskring lectoraat Mantelzorg, Haagse Hogeschool Den Haag - werkt freelance voor diverse organisaties in België en Nederland

Publicaties:

Demesmaeker, G., & Pazmany, E. (2019). Aandacht voor personen uit het secundaire netwerk van thuiswonende volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Signaal, 107, 12-20.

In 2020 verschijnt haar boek: ‘Het manoeuvreren van professionals in zorgsituaties’.
 

Voor wie?

Voor professionele hulpverleners die volwassenen met NAH ondersteunen, zowel mobiel, ambulant als residentieel.
 

Over wie?

18 tot 65 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140