Taalpragmatiek bij kinderen: stimuleren van taalgebruik en communicatievaardigheid

Code 155

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 12/11/2018
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 153,00 - € 122,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 08/11/2018
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Taalpragmatiek / theoretisch kader / therapiesuggesties en materiaal
 

Inhoud

Naast taalinhoud en taalvorm vormt taalgebruik een essentieel en boeiend onderdeel in de verbale communicatie. Problemen op het gebied van taalpragmatiek hebben hun weerslag op de sociale, emotionele en communicatieve ontwikkeling.

We starten met een theoretisch kader en overlopen de beschikbare onderzoeksinstrumenten voor pragmatische taalaspecten bij kleuters en lagere schoolkinderen. De workshop richt zich vervolgens hoofdzakelijk op doelen voor taalpragmatiek in een communicatief gerichte taaltherapie, zowel voor individuele logopedische therapie als groepstherapie.

Een creatieve benadering staat op de voorgrond bij het bestuderen en tentoonstellen van behandelmethoden, therapiesuggesties (uit eigen ervaring) en therapiemateriaal tot verhoging van het pragmatische niveau bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie, autismespectrumstoornis en meertalige kinderen. We werken in groepjes rond casuïstiek, voorzien ruim tijd voor interactie en uitwisseling van ervaringen en staan stil bij ouderparticipatie.

Ervaring en voorkennis zijn bij deze workshop niet vereist.
 

Door wie?

Begga Van De Walle

Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie te Kortrijk
Logopedist

Begga deed ruime ervaring op in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelings-stoornissen. Verder is ze coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taaltherapie bij kinderen en maakt ze deel uit van de Sig-intervisiewerkgroep Hanen.
Ze is coauteur van ‘Dysfatische Ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en hulpverleners’ en ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’ (Sig, 2014).
 

Voor wie?

Logopedisten betrokken bij de taaldiagnostiek en therapie van kinderen (kleuters en lager onderwijs) met een vertraagde/gestoorde taal(pragmatiek)ontwikkeling 
 

Over wie?

3- 12 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140