Symposium DCD: coaching in de context - VOLZET!

i.s.m. IPVK Gent - code 093

Praktisch
Type activiteit: Symposium
Wanneer 11/06/2019
Uur 09:00 tot 16:30
Waar Auditorium De Schelde Gent
Prijs € 150,00 - € 150,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 21/05/2019
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare flyer

 

 

BELANGRIJK VOOR LEDEN IP VK

Heeft u een vormingsbon? Dan moet u inschrijven via de website van IP VK maar vooraleer dat kan, contacteer dan  Sehnaz Vögeli van IP VK. Als u via deze pagina inschrijft, kan u de vormingsbon niet gebruiken.
 

Inhoud

‘Coachen in de context’ is het centrale thema van dit symposium over ‘Developmental Coordination Disorder’ of DCD . Deze motorische ontwikkelingsstoornis heeft ingrijpende gevolgen op het emotioneel en sociaal welbevinden van het kind, de adolescent en de volwassene met DCD. Hiervan zijn we ons hoe langer hoe meer bewust. Bovendien wijzen verschillende studies op een negatieve invloed van DCD op de fysieke fitheid, het lichaamsgewicht (risico op obesitas) en het energieniveau (vermoeidheid). We kunnen veel van deze secundaire problemen grotendeels de pas afsnijden als we de context (ouders, leerkrachten, enz.) inzicht geven in de moeilijkheden die de persoon met DCD in het dagelijks leven ondervindt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de context daadwerkelijk rekening houdt met de problemen van de persoon met DCD en zijn/haar omgeving aanpast.

DCD is nog onvoldoende bekend. Er is een grote nood om ouders, leerkrachten en al wie met de persoon met DCD omgaat te informeren en te coachen. Ook het kind of de jongvolwassene zelf heeft coaching nodig om met de motorische beperkingen te leren omgaan, en fysiek en psychisch gezond te leven. Coachen in de context is dus de opdracht!

Verschillende internationale gastsprekers brengen inspiratie mee uit Canada, Nederland en de UK. Ze reiken ons voorbeelden aan hoe we dit in de praktijk kunnen uitwerken. Verder vonden we personen met DCD bereid om te getuigen hoe zij ‘de context’ ervaren. Het wordt ongetwijfeld een boeiend symposium!
 

Programma

Onthaal vanaf 9.00 u

9.30 – 10.00
Coaching in de context - Hilde Van Waelvelde

10.00 – 10.45
Partnering for Change - Cheryl Missiuna

10.45 – 11.15
Ouder zijn van een kind met DCD - Veerle Algoed

11.15 – 11.45
Pauze

11.45 – 12.15
‘Partnering for Change’ in Nederland - Barbara Piskur

12.15 – 13.00
The DCD team in Sheffield: A fully integrated, participation focused service - Jenny Featherstone

13.00 – 13.45
Lunch

13.45 – 14.00
Een mama getuigt

14.00 – 14.45  
Health related Quality of Life of Children with DCD - Jill Zwicker

14.45 – 15.15
Koffie

15.15 – 15.45
Participatie van kinderen met DCD in Vlaanderen - Marieke Coussens

15.45 – 16.00
Een mama getuigt

16.00 – 16.30
Afsluiting met voorstelling website UGent  - Griet Dewitte en Barbara De Mey

 

Sprekers

Hilde Van Waelvelde
PhD, kinesitherapeut

Hilde Van Waelvelde was 12 jaar werkzaam als kinesitherapeut in het Buitengewoon Lager Onderwijs.  In 2004 behaalde zij haar doctoraat met het proefschrift “Developmental Coordination Disorder. Underlying Mechanisms”. Momenteel is zij hoofddocent aan de Universiteit Gent en nog steeds actief in het onderwijs en onderzoek in het brede domein van DCD.


Cheryl Missiuna
Mc Master University, Canada & Canchild

Cheryl Missiuna, PhD, ergotherapeut, is Professor in de ‘School for Rehabilitation Sciences’ en onderzoeker  bij ‘Can Child, Centre for Childhood Disability Research’ en het ‘Infant and Child Health Lab’. De brede focus van Cheryl’s onderwijs en onderzoek is het kind met bijzondere noden. Haar toegepast onderzoek richt zich in het bijzonder op de organisatie van de gezondheidszorg zodat vroegtijdige identificatie en een ondersteunende omgeving het mogelijk maakt om secundaire problemen te voorkomen bij kinderen met DCD. Cheryl focust sterk op kennis translatie door het ontwikkelen van educatief materiaal voor kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, artsen en therapeuten.
 

Veerle Algoed
MSc Kinesitherapie en vzw Dyspraxis

Veerle Algoed is werkzaam als kinesitherapeut bij het MUCLA – UZ Leuven  en is voorzitter van de oudervereniging Dyspraxis. 
 

Barbara Piskur
Docent Ergotherapie in de Zuyd Hogeschool, Heerlen (NL)

Specialisaties: kinderrevalidatie en internationalisering.
 

Jenny Featherstone
Kinesitherapeut en teamleider, Sheffield Children’s NHS Foundation Trust, UK
 

Jill Zwicker
University of British Columbia, Canada & Canchild

Jill Zwicker, PhD, is ‘Assistant Professor’ in het ‘Department of Occupational Science and Occupational Therapy’ aan de ‘University of British Columbia’. Jill gebruikt enerzijds geavanceerde neuro-beeldvorming om het brein van het kind met DCD te bestuderen en onderzoekt of revalidatie een invloed kan uitoefenen op de structuur en functie van het brein. Zij bestudeert ook het verband tussen prematuriteit en DCD. In een interdisciplinair onderzoeksteam richt Jill zich tenslotte ook op de wijze waarop interventies, ondersteuning en dienstverlening de levenskwaliteit en participatie van kinderen met DCD en hun families kunnen verbeteren.
 

Marieke Coussens
MSc Ergotherapie, Arteveldehogeschool en UGent

Marieke Coussens is ergotherapeut. Zij werkt met jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen en is als lesgever verbonden aan de Arteveldehogeschool. Zij is ook doctoraatsassistent aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Gent waar zij een onderzoeksproject uitvoert dat de participatie van kleuters met ADHD, autismespectrumstoornissen en DCD bestudeert.
 

Barbara De Mey
MSc. Kinesitherapeut, UGent 

Barbara werkt al meer dan 15 jaar als pediatrische kinesitherapeut in haar zelfstandige praktijk. Naast deze praktijk, die inmiddels multidisciplinair is, is ze ook als praktijkassistent verbonden aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de universiteit Gent 
 

Griet Dewitte
MSc. Kinesitherapeut, UGent

Griet Dewitte is pediatrisch kinesitherapeut en werkzaam in het UZ te Gent (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen en Centrum voor Visuele Revalidatie) en is als praktijkassistent/lector ook verbonden aan de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie te Gent. Zij is ook mede-auteur van het boek ‘Mijn kind heeft DCD’.

 

Voor wie

Professionele hulpverleners (kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten), zorgleerkrachten, enz.

 

Praktisch

Deelnemersmap en catering zijn inbegrepen.

BELANGRIJK VOOR LEDEN IP VK

Heeft u een vormingsbon? Dan moet u inschrijven via de website van IP VK maar vooraleer dat kan, contacteer dan  Sehnaz Vögeli van IP VK. Als u via deze pagina inschrijft, kan u de vormingsbon niet gebruiken.


In samenwerking met:

  
Acceditering bij:

Met dank aan:
    

Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen.

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140