Superdiversiteit als nieuwe realiteit en uitdaging voor hulpverleners

Code 046

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 21/03/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 19/03/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

(Super)diversiteit / hulpverlening / interculturele competenties
 

Inhoud

Onze samenleving wordt superdivers, het snelst in de steden. Al wie op de eerste lijn werkt in hulpverlening, gezondheidszorg of onderwijs, ervaart dat iedere dag. Toch blijven we worstelen met die diversiteit en de meertaligheid in de zorg, en met cultuurverschillen. Tijdens deze studiedag en in het boek ‘Superdiversiteit’ geven we taal aan en inzicht in die verandering. Vertrekpunt is de razendsnelle demografische verandering. Twee op drie kinderen in Antwerpen, Brussel en Gent vandaag hebben een migratie-achtergrond. Interculturele competenties worden in de 21ste eeuw dan ook even belangrijk als de eigenlijke zorg- of medische kennis van professionals.

Interculturalisering en divers-sensitief betekent oog hebben voor de diversiteit in de diversiteit. Divers-sensitief werken betekent: weten dat in de meeste gevallen culturele of religieuze verschillen er niet toe doen, maar ook: aanvoelen wanneer aandacht voor die culturele en religieuze verschillen wél relevant is om goede zorg te bieden, en hoe er dan respectvol mee om te gaan.
 

Door wie?

Prof. dr. Dirk Geldof
Universiteit Antwerpen
Socioloog en onderzoeker

hoofddocent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (Universteit Antwerpen) en docent aan de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) en Sociaal Werk (Karel de Grote Hogeschool); schreef de bestseller ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ (Acco, 9de herziene druk, 2019) en is co-auteur van ‘Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit’ (Acco, 2015)


Voor wie?

Professionele hulpverleners uit de sociale, welzijns- en onderwijssector.
 

Over wie?

Alle leeftijden
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Executieve functies / neuropsychologie / behandeling
 

Inhoud

Tijdens het werken met kinderen en jongeren met een neurologische problematiek worden we zeer regelmatig geconfronteerd met neuropsychologische problemen die een significante impact hebben op het dagelijks functioneren.

Tijdens deze studiedag geven we een theoretisch overzicht van een aantal cognitieve stoornissen (aandacht, geheugen en executieve functies). Na het aanbieden van het noodzakelijke theoretische kader bouwen we hierop verder om een overzicht van omgangstips en behandelingsmogelijkheden aan te reiken.

Aan het einde van de dag zou elke deelnemer over een degelijke theoretische basis moeten beschikken om met de aangereikte behandelingsmogelijkheden in de praktijk aan de slag te gaan.

De inhoud van deze studiedag is ook relevant voor kinderen met een gewone ontwikkeling.
 

Door wie?

Dr. Fabienne De Boeck
Werkt als jeugdarts bij MFC Ten Dries in Landegem. Daarnaast is ze verbonden aan de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg in Leuven, waar ze werkt aan een doctoraat over executieve functies bij kinderen met spastische cerebrale parese.

Wouter Lambrecht
Werkt als klinisch neuropsycholoog in de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie in Gent. Hij is coauteur van het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel’ en het NAH-interventiepakket ‘Kop op!’.
 

Voor wie?

Paramedici, verpleegkundigen, opvoedkundigen, psychologen en artsen werkzaam bij kinderen en jongeren met een neurologische problematiek
 

Over wie?

6 - 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen vzw
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140