Samen-werken met gescheiden ouders

Hulpverlening in gezinnen met complexe verbindingen - Code 004

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Krokus
Wanneer 04/03/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 26/02/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Verbinding / conflict / samenwerken
 

Inhoud

Hulpverlening aan kinderen is onvermijdelijk ook altijd samenwerken met hun ouders. Dit veronderstelt van hulpverleners al vaak ‘dansen op een slappe koord’: ouders kunnen namelijk vaak moeilijk herkennen en plaatsen wat moeilijk is bij of voor hun kind.

In het geval van gescheiden ouders is er een bijkomende complexiteit. Gescheiden ouders delen niet altijd dezelfde visie rond wat goed is voor hun kind en wanneer nieuwe partners hun opwachting maken, wordt de complexiteit nog groter.

Tijdens deze studiedag vertrekken we van een theoretisch kader dat de unieke relatie tussen ouders en kinderen begrijpbaar maakt. Verder verdiepen we ons in conflict-theorieën en manieren om tot verbinding te komen. Zo kunnen we - geholpen door de ‘poppentaal’ - de complexiteit bij gescheiden ouders en/of nieuw samengestelde gezinnen ontrafelen en oefenen we manieren om hiermee om te gaan.

We gaan aan de slag met casussen van de deelnemers en zoeken naar verhelderende inzichten en bruikbare tips.
 

Door wie?

Klaar Hammenecker
Weerkracht

Kinderpsycholoog en familiaal bemiddelaar

Klaar heeft jarenlange ervaring als therapeut en pedagogisch coördinator van kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ze is 16 jaar werkzaam geweest in een MFC.
 

Voor wie?

Alle geïnteresseerde professionele hulpverleners.
 

Over wie?

n.v.t.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140