Samen-Spel: de kracht van de relatie tussen professionals en kleuters

Een aanpak voor storend gedrag - Code 113

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 08/12/2017
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 100,00 - € 85,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 05/12/2017
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Storend gedrag / agressie / opstandigheid / kleuters
 

Inhoud

In Samen-Spel focussen we op een warme, veilige relatie tussen professionals en kleuters (2,5-6 jaar). De professionals krijgen tools om dit te realiseren voor alle kleuters maar eveneens om beter om te gaan met storend gedrag van jonge kinderen. Samen-Spel impliceert nabijheid, verbondenheid en aanvaarding en wordt gerealiseerd door het samenspelen van de professional en
de kleuter (gebaseerd op het Amerikaanse programma Banking Time; Pianta & Hamre, 2001).
Samen-Spel werd in 2010 ontwikkeld aan de KU Leuven door Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren en Hilde Colpin. Kleuters met storend gedrag zoals druk, opstandig en agressief gedrag vormden hierbij het uitganspunt. Aan de hogeschool UC Leuven-Limburg werd Samen-Spel verder uitgewerkt naar een haalbaar en effectief programma binnen de kleuterklas en lerarenopleiding.
Tijdens deze studiedag gaan we samen met de deelnemers op zoek naar de vertaling van Samen-Spel naar de hulpverlening. We vertrekken vanuit het theoretische kader rond de leerkracht-kindrelatie, de praktische toepassing hiervan in Samen-Spel, en de werkzame elementen van Samen-Spel die voor alle professionals gelden. Video-opnames van good practices worden besproken en bediscussieerd.
 

Door wie?

Dr. Caroline Vancraeyveldt is praktijkonderzoeker aan de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Ze heeft samen met haar collega’s van de KU Leuven en UC Leuven-Limburg het Samen-Spel programma ontwikkeld en uitgetest.

Maai Huyse is lector en praktijkonderzoeker aan de bachelor kleuteronderwijs van de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Ze was verantwoordelijk voor het uitwerken van het Samen-Spel leertraject.

Voor relevante publicaties verwijzen wij naar onze website: http://samen-spelen.weebly.com
 

Voor wie?

Logopedisten, orthopedagogen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, (zorg)leerkrachten enz. die ervaren zijn in het werken met jonge kinderen tussen 2,5 en 6 jaar.
.

Over wie?

3 - 6 jaar
 

Praktisch

Theoretisch met praktische toepassing.
Minimum 13, maximum 30 deelnemers
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Is er voorkennis vereist?  Ja: Voorkennis over het werken met jonge kinderen
Is er een bepaalde opleiding vereist?   Ja: Opleiding in het werken met jonge kinderen (onderwijs, hulpverlening...)
Is en bepaalde ervaring vereist?   Ja: Ervaren in het werken met jonge kinderen (onderwijs, hulpverlening...)

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -