Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school

Code 004

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 29/04/2021
Uur 09:00 tot 16:00
Waar Online
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 28/04/2021
Aantal uren vorming 6u
Ik schrijf me in

 

Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online studiedag op 28/04. Kreeg u op 28/04 na 12.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via  kim.van.daele@sig-net.be

 

Trefwoorden

Controle en warmte / veiligheid / betrokkenheid
 

Inhoud

Steeds meer krijgen leerkrachten en therapeuten te maken met kinderen die probleemgedrag stellen. Ze zoeken antwoorden om hiermee beter te kunnen omgaan.
 

Een eerste vraag die moet leiden naar een goede oplossing is waarom kinderen dit gedrag stellen. Gaat het echt om probleemgedrag of eerder om ‘onaangepast schoolgedrag’? In een eerste deel van de studiedag staan we stil bij deze vraag. In een tweede deel wordt ingegaan op de vijf pijlers van G. Patterson. Dit zijn de handvatten die leiden naar een preventieve aanpak en zorgen voor duidelijkheid en warmte in de omgang met de kinderen.
 

Daarna leren we vanuit de preventiepiramide van J. Deklerck kijken naar onze eigen school of organisatie en zoeken we de verbinding met Pattersons pijlers. Tot slot maken we kennis met de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen verschillende bestaande programma’s om probleemgedrag aan te pakken.
 

Het doel van deze studiedag is de deelnemers concreet bruikbaar materiaal aan te reiken om een analyse te kunnen maken m.b.t. de manier waarop hun organisatie preventief omgaat met kinderen die moeilijk gedrag stellen.
 

Door wie?

Albert Janssens
CeSMOO 
Vormingswerker

Onderwijzer in gewoon en buitengewoon onderwijs

Sinds 1992 vormingswerker in binnen- en buitenland
Trainer van Feuerstein (IVP), Haywood (Bright start), Greenberg (CEA) en Klein (MISC)

Auteur van verschillende boeken.
 

Voor wie?

Voor iedereen die met jonge kinderen leeft en werkt: vroegbegeleiders, therapeuten, verantwoordelijken in kinderdagverblijven, kleuterleidsters, enz.
 

Over wie?

3 - 12 jaar
 

Praktisch

Uurregeling van de dag:

  • 9.00 u – 10.15 u
  • Pauze
  • 10.45 u – 12.00 u
  • Pauze
  • 13.00 u – 14.15 u
  • Pauze
  • 14.45 u – 16.00 u

ZOOM
Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online studiedag op 28/04 samen met de nodige praktische informatie. Kreeg u op 28/04 voor 14.00u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Ik schrijf me in

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140