Pesten en cyberpesten bij kinderen en jongeren: van inzicht naar actie

Nieuwe datum - code 011

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Krokus
Wanneer 13/06/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar VIVES Brugge
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 11/06/2019
Aantal uren vorming 6u

Deze vorming werd geannuleerd

Afdrukbare fiche

 

NIEUWE DATUM

Trefwoorden

(Cyber)pesten / kinderen en jongeren / preventie pestgedrag en -problemen
 

Inhoud

Deze studiedag dompelt je onder in het pestgedrag bij kinderen en jongeren (lager en secundair onderwijs). Je wordt wegwijs gemaakt in het wat, hoe en waarom van pesten en cyberpesten. Oorzaken en gevolgen van pestgedrag worden theoretisch en anekdotisch belicht. Het groepsdynamisch perspectief op pesten toont aan dat de omgeving van doorslaggevend belang is om het ge(cyber)pest te doen stoppen.

Het voorkomen en aanpakken van pestproblemen is dan ook een gedeelde verantwoor-delijkheid. Elke partij kan bijdragen tot het voorkomen en mee helpen oplossen van pestincidenten.

Het sterk onderbouwde Finse KiVa-programma, dat nu ook in Vlaamse basisscholen ingang vindt, maakt duidelijk wat scholen (en andere organisaties) kunnen doen om pestgedrag in de kiem te smoren. Met een sterke visie, een geïnformeerd en betrokken schoolteam en de juiste tools kan het pestprobleem in Vlaamse scholen teruggedrongen worden.

Deze theoretische en op de praktijk afgestemde studiedag zet de deelnemers op weg om het op hun werkplek en samen met collega’s, kinderen of jongeren en ouders nog beter te gaan doen.
 

Door wie?

Gie Deboutte
Tenz vzw, Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en de UCLL

Voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, stafmedewerker en trainer bij Tenz vzw en verbonden aan de UCLL. Als leraar, wetenschappelijk onderzoeker, trainer en auteur verdiepte hij zich in de volgende thema’s: (cyber)pesten, agressie en geweld op school, preventie van probleemgedrag, verbondenheid en welbevinden in opvoeding en onderwijs.
 

Voor wie?

Alle professionele hulpverleners, (zorg)leerkrachten en (leerlingen)begeleiders.
 

Over wie?

6 tot 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Deze vorming werd geannuleerd

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140